5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 29’ncu Maddesine Göre Yapılan Yardımlar

2019 Mali Yılında Yapılan Yardımlar

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 29’ncu Maddesine Göre 17 Temmuz 2016 tarih ve 26231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 2006/10656 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe giren ” Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık, ve benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçesinden Yardım Yapılması Hakkındaki Yönetmeliğin” 8. Maddesine istinaden Belediyemizin 2019 Mali Yılında yapmış olduğu maddi yardımlara ilişkin tablo;

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 29’ncu Maddesine Göre Yapılan Yardımlar
Uzunköprü Spor Kulübü Derneği Nakit Yardım Faaliyet Gideri 200.000,00.- TL
Yıldız Spor Kulübü Derneği Nakit Yardım Faaliyet Gideri 5.000,00.- TL
Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü Nakit Yardım Faaliyet Gideri 16.000,00.- TL
Aşçıoğlu Gençlik Spor Kulübü Derneği Nakit Yardım Faaliyet Gideri 5.000,00.- TL
Mecit Paşa Spor Kulübü Derneği Nakit Yardım Faaliyet Gideri 5.000,00.- TL
T  O  P  L  A  M  231.000,00.- TL

 

2018 Mali Yılında Yapılan Yardımlar

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 29’ncu Maddesine Göre 17 Temmuz 2016 tarih ve 26231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 2006/10656 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe giren ” Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık, ve benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçesinden Yardım Yapılması Hakkındaki Yönetmeliğin” 8. Maddesine istinaden Belediyemizin 2018 Mali Yılında yapmış olduğu maddi yardımlara ilişkin tablo;

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 29’ncu Maddesine Göre Yapılan Yardımlar
Uzunköprü Spor Kulübü Derneği Nakit Yardım Faaliyet Gideri 210.000,00.- TL
18 Kasım Spor Kulübü Derneği Nakit Yardım Faaliyet Gideri 20.000,00.- TL
Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü Nakit Yardım Faaliyet Gideri 31.000,00.- TL
Aşçıoğlu Gençlik Spor Kulübü Derneği Nakit Yardım Faaliyet Gideri 8.000,00.- TL
Uzunköprü Engellileri Koruma Derneği Nakit Yardım İşletme Gideri 5.000,00.- TL
Uzunköprü Musiki Derneği Nakit Yardım İşletme Gideri 7.000,00.- TL
Uzunköprü Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Nakit Yardım İşletme Gideri 10.000,00.- TL
T  O  P  L  A  M  291.000,00.- TL

 

 2017 Mali Yılında Yapılan Yardımlar

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 29’ncu Maddesine Göre 17 Temmuz 2016 tarih ve 26231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 2006/10656 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe giren ” Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık, ve benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçesinden Yardım Yapılması Hakkındaki Yönetmeliğin” 8. Maddesine istinaden Belediyemizin 2017 Mali Yılında yapmış olduğu maddi yardımlara ilişkin tablo;

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 29’ncu Maddesine Göre Yapılan Yardımlar
Uzunköprü Spor Kulübü Derneği Nakit Yardım Faaliyet Gideri 150.000,00.- TL
18 Kasım Spor Kulübü Derneği Nakit Yardım Faaliyet Gideri 40.000,00.- TL
Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü Nakit Yardım Faaliyet Gideri 27.000,00.- TL
Aşçıoğlu Gençlik Spor Kulübü Derneği Nakit Yardım Faaliyet Gideri 5.000,00.- TL
Uzunköprü’ye Hizmet Vakfı Nakit Yardım İşletme Gideri 5.000,00.- TL
Uzunköprü Musiki Derneği Nakit Yardım İşletme Gideri 6.000,00.- TL
Uzunköprü Romanlar Eğit. Kül. Araş. Yard. Dayn. Derneği Nakit Yardım İşletme Gideri 2.000,00.- TL
T  O  P  L  A  M  235.000,00.- TL