Hizmet İçi Eğitimler

– İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ

– 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

– RESMİ YAZIŞMA KURALLARI VE ZABITA EĞİTİMİ

– DEVLET HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ