İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden – İmar Planı

İlçemiz tapuda Atatürk Mahallesi 129 adanın bulunduğu bölgede Piknik ve Eğlence Alanı olarak hazırlanmış olan F17-a-24-c 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı paftasının NİP: 22536878 işlem numarası, F17-a-24-c-2-d 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı UIP: 22361142 işlem numarası ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden Belediye Meclisi’nin 01.09.2020 tarih ve 67 sayılı kararı ile onanmıştır.

Yeni yapılan imar planına ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilebilir. İlgililere duyrulur. 11.09.2020