06.11.2018 tarih 112 sayılı Belediye Meclis kararı ile İlçemiz Kavak Mahallesi 1265 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazda imar plan değişikliği yapılması kararı alınmıştır. Karar doğrultusunda hazırlanan imar planı Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarih ve 2 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

     Onaylanan imar planına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları pafta ve plan açıklama raporu Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile asılmak suretiyle ilan edilecektir. Yeni hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklamaraporuna ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. İlgililere duyrulur. 15.01.2019