05.06.2018 tarih 77 sayılı Belediye Meclis kararı ile İlçemiz Habibhoca Mahallesi 1080 ada 124 ve 125 parselde kayıtlı ve 06.11.2018 tarih 113 sayılı Belediye Meclis kararı ile İlçemiz Mescit Mahallesi 762 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazda imar plan değişikliği yapılması kararı alınmıştır. Karar doğrultusunda hazırlanan imar planı Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarih ve 1 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

     Onaylanan imar planına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları pafta ve plan açıklama raporu Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile asılmak suretiyle ilan edilecektir. Yeni hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklamaraporuna ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. İlgililere duyrulur. 15.01.2019