Duyurular

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden;

     03.02.2018 tarih 11 sayılı Belediye Meclis kararı ile Belediyemiz tarafından 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 Edirne İl Çevre Düzeni Planı ile İlçemiz 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planlarına uyumlaştırılması için imar planlarında revizyon yapılmasına karar alınmıştır. Karar doğrultusunda hazırlanan 1/1000  ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarih 41 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

     Onaylanan revizyona ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları pafta ve plan açıklama raporu Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süreyle asılmak suretiyle ilan edilecektir. Yeni hazırlanan revizyona ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları pafta ve plan açıklama raporuna ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. İlgililere duyurulur. 13.03.2018

 

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü