Uzunköprü Belediye Başkanlığı'ndan;

     03.08.2012 tarih 692 sayılı Belediye Encümen kararı ile; 07.04.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yer Altı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması hakkında yönetmeliği 13. maddesi C bendi gereği tapuda pafta: F17-B-07-C, Ada:138 Parsel: 25, Ada:138 Parsel:19, Ada:139 Parsel:1 de kayıtlı taşınmazların bir kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun hükümlerine göre kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

     27.06.2018 tarih 208 sayılı Belediye Encümen kararı ile kamulaştırma işlemleri ile taşınmaz malikleri ile 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 14:00 te Uzunköprü Belediyesi Meclis salonunda uzlaşma toplantısı yapılmasına karar alınmış olup taşınmaz sahipleri olan Faruk oğlu Ertuğ ÇORALI (TC:33295913342), Mehmet oğlu Rüstem GÖKÇE, Musatafa kızı Fahriye'nin veya varislerinin kamulaştırma uzlaşma toplantısına belirtilen gün ve saatte katılmaları hususunda ilanen tebliğ olunur.