Duyurular

          Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden;

          İlçemiz tapuda Aşçıoğlu Mahallesi ada : 1233, parrsel: 1-2-3-4-5, ada : 1239, parsel : 1-2-3'ü kapsayan bölgede, Belediyemizce 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması yapılmış olup Belediye Encümeninin 25.07.2018 tarih 226 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

          Onaylanan uygulamaya ait parselasyon planları ve şuyulandırma cetvelleri Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süreyle asılmak suretiyle ilan edilecektir. Yeni yapılan imar uygulamasında ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Beledeiyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. İlgililere duyrulur. 15.08.2018

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü