İLAN

Uzunköprü Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden,

     07.11.2018 tarih 85 sayılı Belediye Meclis kararı ile İlçemiz Atatürk Mahallesi 403 ada 16 parselde kayıtlı taşınmaza "Büyükbaş hayvan ahırı, küçükbaş hayvan ağılı, balık üretim tesisi ve kır bahçesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı yapılması kararı alınmıştır. Karar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar planları Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarih 132 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

     Onaylanan imar planlarına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları pafta ve plan açıklama raporu Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süreyle askıda tutulmak suretiyle ilan edilecektir. Yeni hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar planıve plan açıklama raporuna ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir.İlgililere duyrulur. 11.12.2018