İLAN


Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden,

     İlçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi ada:920, parsel:3 için hazırlanmış olan F17-d-04-b 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı paftasının NİP:11158,14 işlem numarası, F17-d-04-b-1-b 1/1000 ölçekli uygulama imar planı UIP:5000,15 işlem numarası ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden Belediye Meclisi'nin 04.12.2018 tarih ve 131 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

     Yeni yapılan imar planına ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden temin edilebilir.11.12.2018