Duyurular

İLAN


Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden,

     İlçemiz tapuda Şehsuvarbey Mahallesi ada:221, parsel:19 için hazırlanmış olan F17-a-24-c 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı paftasının NİP:11158,15 işlem numarası, F17-a-24-c-1-d 1/1000 ölçekli uygulama imar planı UIP:5000,16 işlem numarası ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden Belediye Meclisi'nin 04.12.2018 tarih ve 133 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

     Yeni yapılan imar planına ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden temin edilebilir.11.12.2018

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü