Fen İşleri Müdürlüğü

Uzunköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

 Birim Müdür Vekili  İletişim Bilgileri
 

 Uzunköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
 Halise Hatun Mah. Anabacı Caddesi No:11/1
 22200 Uzunköprü /  EDİRNE
 Tel: 0284 513 11 08 ( Dahili - 116 )  -  Faks: 0284 518 10 57
 fenisleri@uzunkopru.bel.tr

 Celal İNAL  

GÖREVLERİ

- Yeni yerleşim alanlarında ihtiyaç duyulan yolları açmak.

- Yayaların ulaşım kolaylığını sağlamak için yollara bordür ve tretuvar yapmak.

- İlçe genelindeki yollarda yaya ve trafiğin konforlu ulaşımının sağlanması için asfalt kaplama yapmak.

- İlçe genelinde deforme olan yollarda asfalt yama, bordür tretuvarların bakım onarımı, mevcut baca, ızgara, yağmursuyu hatlarının temizlikleri ile bakım onarımını ve erişilebilirlik uygulamalarını yapmak.

- İhtiyaç duyulan kanalizasyon hatlarını yapmak, bakım ve işletmesini yapmak, vidanjör hizmeti vermek.

- İlçe genelinde ihtiyaç duyulan yollarda yeni yağmur suyu hattı yapmak.

- Yıllık yatırım programında yer alan yeni tesis yapımına ait işlerin uygulama projelerini hazırlamak.

- Yıllık yatırım programında yer alan yol, kaldırım, refüj, yağmursuyu kanalı, sosyal ve kültürel tesis, okul binaları, sağlık tesisleri, müteferrik inşaat işleri için gerekli etütleri yağmak, ön proje, avan proje, kesin proje ve uygulama projelerini yapmak ve yaptırmak.

- Bütçe imkanları ölçüsünde okul binalarını tamir etmek.

- Kış şartları ile mücadele yapılmasını sağlamak.

- İlçe dahilindeki diğer kamu ve kuruluşlarına ait altyapı çalışmaları koordine etmek.

- İlçe dahilinde yollarda gerekli hallerde kırmızı kot hesaplamalarını yapmak.

- Lojistik unsurların tamir ve bakım işlemlerini yapmak.

- Belediye ait hizmet binalarının küçük tesisat bakım ve onarımlarını yapmak.

İçme Suyu Şebeke Hattı İnşaatı çalışmaları kapsamında şehrimizin ulaşım yollarının tamamında kazı çalışması yapılarak yeni su borularının yer altına indirilme işleminin %75'lik kısmı tamamlanmıştır.

Bozulan yollarımızın onarım çalışmaları planlı bir şekilde gerçekleştirilmekte olup, 04 Ağustos 2017 Cuma günü Anabacı caddesinde yol ve tretuar çalışması ile yeni su borularının abone bağlantıları yapılacaktır.

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü