İmar Komisyon Raporları

İMAR KOMİSYON RAPORU

05.04.2016 tarih 51 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonu olarak görevlendirilen Ali İhsan SARI, Sabri ŞİMŞEK, Sevinç KARAMOLLA, Hacer DOĞRUGÜVEN ve Muharrem ÖZGEN ’den oluşan komisyonumuz 12.01.2017 Perşembe günü saat 10:00 ’da Belediye Hizmet Binasında toplandı.

03.01.2017 tarihli Belediye Meclis toplantısından komisyonumuza havale edilen konular komisyonumuzca incelenmiştir. Aşağıda maddeler halinde karara bağlanan konuların Yüksek Belediye Meclisinin tetkik ve onayına ait olmak üzere Başkanlık Makamına tevdiine karar verilmiştir.

  • 01.2017 tarihli Belediye Meclisinden komisyonumuza havale edilen; Lişko Nak. Tahmil Tahliye Temizlik Eğt. Ve Bakım Onarım Hiz. Pet. Gıda Tarım Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ in 21/12/2016 tarihli dilekçesindeki; İlçemiz Habib Hoca Mahallesi tapunun Pafta:--, ada: 351, Parsel: 76 da Şirketleri adına kayıtlı bulunan taşınmazın Bakım Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak mevcut olan imar planının kuzey kısmında Ticari Alan (Kır Bahçesi Açık hava Düğün Salonu) olarak tadilat yapılması talebi komisyonumuzca görüşüldü. Komisyonumuzca söz konusu taşınmaza ait İmar Planının 04/02/2005 tarih 11 sayılı Belediye Meclis kararı ile Bakım Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak kurum görüşleri alınarak onaylandığı görülerek Taşınmazda talep edilen plan tadilatının uygunluğu konusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden görüş alınmasına, uygun görüş gelmesi halinde taşınmazın Bakım Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olan İmar Planının, Bakım Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu ile Ticari Alan (Kır Bahçesi Açık Hava Düğün Salonu) olarak tadilat yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
  • 01.2017 tarihli Belediye Meclisinden komisyonumuza havale edilen; Edirne Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 22/12/2016 tarih 97388459-755-E.14481383 sayılı yazıları ile İlçemiz Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi tapuda Pafta:141 Ada:1008 parsel:17 de kayıtlı bulunan taşınmaza 667 Sayılı Kanun hükmünde Kararname kapsamında Bakanlık Makamının 27/07/2016 tarih ve 7983248 sayılı olurları ile el konması ve taşınmazın ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Valilik oluru ile devredilmesi sebebiyle İmar Planındaki kullanım koşulunun Resmi Kurum Alanına dönüştürülmesi talebi Komisyonumuzca görüşüldü. Komisyonumuzca söz konusu taşınmaza ait İmar Planı kullanım koşulunun Ayrık Nizam 3 kat Konut Alanından Resmi Kurum alanına dönüştürülmesi için Plan tadilatı yapılması, taşınmaza 667 Sayılı Kanun hükmünde Kararname kapsamında Bakanlık Makamının 27/07/2016 tarih ve 7983248 sayılı olurları ile el konması ve taşınmazın ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Valilik oluru ile devredilmesi sebebiyle uygun bulunmuştur.12/01/2017

 

 BAŞKAN  ÜYE  ÜYE  ÜYE  ÜYE
 Ali İhsan  Sabri  Sevinç  Hacer  Muharrem
 SARI  ŞİMŞEK  KARAMOLLA  DOĞRUGÜVEN  ÖZGEN

 

 

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü