İMAR KOMİSYON RAPORU

05.04.2016 tarih 51 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonu olarak görevlendirilen Ali İhsan SARI, Sabri ŞİMŞEK, Sevinç KARAMOLLA, Hacer DOĞRUGÜVEN ve Muharrem ÖZGEN’den oluşan komisyonumuz 14.02.2017 Salı günü saat 10:00’da Belediye Hizmet Binasında toplandı.

07.02.2017 tarihli Belediye Meclis toplantısından komisyonumuza havale edilen konular komisyonumuzca incelenmiştir. Aşağıda maddeler halinde karara bağlanan konuların Yüksek Belediye Meclisinin tetkik ve onayına ait olmak üzere Başkanlık Makamına tevdiine karar verilmiştir.

  • 1- 02.2017 tarihli Belediye Meclisinden komisyonumuza havale edilen ; T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 18.01.2017 tarih 34559729-754.(22.08)-248 sayılı yazısındaki  İlçemiz Mescit Mahallesi tapuda pafta: -- ada: 1200, parsel: 1 ve ada: 1201 parsel: 1 ve 4 te (Eski ada:450 parsel:214) kayıtlı taşınmazlarda Uzunköprü Kaymakamlığının 01.11.2016 tarih 2416 sayılı yazıları gereği dar gelirli vatandaşlar için proje geliştirildiğinden belirtilen taşınmazlarda  yazıları  ekinde gönderilen öneri paftalarında belirtildiği şekilde imar planı değişikliği  işlemlerinin Belediyemizce yapılması talep edilmektedir. Komisyonumuzca söz konusu taşınmaza ait yürürlükte olan  İmar Planını ve taslak tadilat İmar  planları üzerinde yapılan incelemede tadilat talep edilen alanlarda yapılacak tadilatların Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine uygun olduğu görülerek tadilatın Belediyemizce hazırlatılarak yapılması komisyon üyesi Muharrem ÖZGEN in çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile uygun bulunmuştur.14/02/2017

 

 BAŞKAN  ÜYE  ÜYE  ÜYE  ÜYE
 Ali İhsan  Sabri  Sevinç  Hacer  Muharrem
 SARI  ŞİMŞEK  KARAMOLLA  DOĞRUGÜVEN  ÖZGEN   
        (Çekimser)