İMAR KOMİSYON RAPORU

 

05.04.2016 tarih 51 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonu olarak görevlendirilen Ali İhsan SARI, Sabri ŞİMŞEK, Sevinç KARAMOLLA, Hacer DOĞRUGÜVEN ve Muharrem Özgen’den oluşan komisyonumuz 14.03.2017 Salı günü saat 10:00’da Belediye Hizmet Binasında toplandı.

07.03.2017 tarihli Belediye Meclis toplantısından komisyonumuza havale edilen konular komisyonumuzca incelenmiştir. Aşağıda maddeler halinde karara bağlanan konuların Yüksek Belediye Meclisinin tetkik ve onayına ait olmak üzere Başkanlık Makamına tevdiine karar verilmiştir.

  • 1- 02.2017 tarihli Belediye Meclisinden komisyonumuza havale edilen; Nizami OĞUZ’ un 01/03/2017 tarihli dilekçesindeki; İlçemiz Atatürk Mahallesi tapuda pafta: 23 ada: 51, parsel: 10 da adına kayıtlı taşınmazın İmar Planındaki Ayrık Nizam 3 kat Konut Alanı olan yapılaşma koşulunun Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak tadilatının yapılması talebi komisyonumuzca görüşüldü. Komisyonumuzca söz konusu taşınmaza ait yürürlükte olan İmar Planı ve Kadastro paftaları üzerinde yapılan incelemede tadilat talep edilen alanın İmar Planındaki Ayrık Nizam 3 kat Konut Alanı olan yapılaşma koşulunun Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak tadilatı talebinin Şehrimize ait genel plan içinde görüşülmesinin doğru olacağı değerlendirilmiştir. Komisyonumuzca Şehrimize ait Revizyon imar planı çalışmalarında Şehrin ihtiyacı olan Akaryakıt İstasyonu Alanlarının Yönetmelikler çerçevesinde incelenerek belirlenmesinin uygun olacağı sebebiyle tadilat talebinin Revizyon imar planı çalışmalarında değerlendirilmesi kararına varılmıştır. 14/03/2017

                                                                                                                                  

 BAŞKAN  ÜYE  ÜYE  ÜYE  ÜYE
 Ali İhsan  Sabri  Sevinç  Hacer  Muharrem
 SARI  ŞİMŞEK  KARAMOLLA  DOĞRUGÜVEN  ÖZGEN