Duyurular

          Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden,

          İlçemiz tapuda Atatürk Mahallesi 85 adanın bulunduğu bölgede Terminal Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Park Alanı, Pazar Alanı ve yolların düzenlenmesi hususunda hazırlanmış olan F17-a-25-d 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı paftasının NİP:11158,21 işlem numarası, F17-a-25-d-1-c ve F17-a-25-d-4-b 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı UIP:5000,23 işlem numarası ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden Belediye Meclisi'nin 04.02.2020 tarih 17 sayılı kararı ile onanmıştır.

          Yeni yapılan imar planına ait ayrıntı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nden temin edilebilir. İlgililere duyrulur. 14.02.2020  

09.09.2019 tarih 62 sayılı Belediye Meclis kararı ile İlçemiz Kavak Mahallesi Tarık Atatan Sokak ile Kılıç Sokağın kesiştiği tescil harici alanın "Trafo Yeri" olarak imar planlarına işlenmesi için karar alınmıştır. Karar doğrultusunda hazırlanan imar planları Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarih 8 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan İmar Planlarına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı pafta ve plan açıklama raporu Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süreyle asılmak suretiyle ilan edilecektir. Yeni hazırlanan 1/1000 ölçekli plan açıklama raporuna ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. İlgililere duyurulur. 21.01.2020

Uzunköprü Belediyesi Personel Ldt.Şti. işe alım sınav sonuçları aşağıda sunulmuştur.

 

UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ PERSONEL LTD.ŞTİ. İNSAN KAYNAKLARI PERSONELİ SINAVI KAZANANLAR

1- BÜŞRA ÇÖPOĞLU
2- ÖZGE ÖZÇELİKLİ

 

UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ PERSONEL LTD.ŞTİ. OTOPARK GÖREVLİSİ SINAVI KAZANANLAR

1-  GÜROL DEMİRKIR
2-  ÖZLEM MERCİMEK
3-  ECEM BALCI
4-  GÜLFER UYGUNER
5-  TUĞBERK VARGÜN
6-  SADIK ERDİ ZERDESAKAL
7-  OSMAN AYBERK CANARSLAN
8-  MUHİTTİN ARABACILAR
9-  SÜLEYMAN ERMAN
10- CANER MISIRLI

 

04 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği hükümlerine göre bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda en az bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur.

Aynı yönetmeliğin MADDE 9 – (1) ‘İlgili idare kendi sorumluluk alanı içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrolü için Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşlarından bir tanesi ile protokol imzalar….’ Hükmü çerçevesinde yıllık kontrollerin yapılması, halkımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde asansörlerini kullanabilmesi için Uzunköprü Belediyesi, RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ile protokol imzalamış bulunmaktadır. Kontrollerin yapılmaması durumunda asansörlerle ilgili tüm sorumluluk bina sorumlusunda olacaktır ve yönetmelik gereği asansörünüz ilgili idare tarafından hizmetten men edilecektir.

Asansör Periyodik Kontrol ve Muayene Formuna BURADAN , Fiyat bilgilerine de BURADAN ulaşabilirsiniz.

   ab proje ust banner

Avrupa Birliği Başkanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının İkinci Teklif Çağrısı kapsamında desteklenen ve uygulamasına başlanmış olan “Joint Actions to Regain ATTRACTIVEness in the CBC Area (More Attractive) / Sınır ötesi bölgesinin cazibeliğin yenilenmesi için ortak eylemler (Daha Cazip),” isimli ve CB005.2.21.052 sayılı proje kapsamında Uzunköprü belediyesi tarafından 27 Kasım 2019 tarihinde saat 11’de Basın açıklaması ve projenin açılış toplantısı gerçekleştirilecektir.

Toplantı, Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

Toplantıya projenin Bulgar ortağını temsil edecek olan Dimitrovgrad Belediye Başkan Yardımcısı Yasho MİNKOV ve proje ekibi katılım sağlayacaktır.

Etkinliğe tüm basınımız davetlidir.

Proje hakkında:

Uzunköprü Belediyesi liderliğinde Dimitrovgrad Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen proje 23 Temmuz 2019 – 23 Ocak 2021 tarihleri arasında, 18 ay süreyle uygulanacak ve proje kapsamında; Trakya bölgesinde sürdürülebilir turizm gelişimini artırmak ve bölgenin genel, kültürel ve doğal mirasının daha iyi kullanılmasıyla Uzunköprü ve Dimitrovgrad belediyelerinin potansiyelleri doğrultusunda turistik cazibelerinin arttırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. Projenin toplam tutarı 490.314,84 EUR’dur.

Proje kapsamında Dimitrovgrad Belediyesinde şehrin orta kesimindeki binalar arasındaki alanlar ve Uzunköprü'de yürüyüş yolları, bisiklet yolları içeren ve yerel kültür ve tarihi mekanların izlenmesi ve fotoğraf çekilmesi için iki kule ile yeni kentsel doğal ve yeşil turizm açık hava alanı oluşturulacaktır. Ayrıca proje çerçevesinde turizm noktalarını içeren ücretsiz mobil uygulama da oluşturulacaktır.

Projenin hedefi; sürdürülebilir turizm ve ekonominin gelişimi için turizm alanındaki altyapı yatırımlarıyla katkıda bulunulması ve geniş kitleye turizm bilgi akışın sağlanmasıdır.

Projenin sonuçları arasında; cazip ve sürdürülebilir turizm için şartlar yaratmayı sağlayacak çalışmalar yapılması, yeşil turizme katkıda bulunan alanlar geliştirilmesi, projenin farkındalığının artması için yazılım programı geliştirilmesi ve bilgilendirmeler yapılması bulunmaktadır.

ab proje alt banner

 
 

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü