Duyurular
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 29'ncu Maddesine Göre 17 Temmuz 2016 tarih ve 26231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 2006/10656 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe giren " Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık, ve benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçesinden Yardım Yapılması Hakkındaki Yönetmeliğin" 8. Maddesine istinaden Belediyemizin 2017 Mali Yılında yapmış olduğu maddi yardımlara ilişkin tablo; 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 29'ncu Maddesine Göre Yapılan Yardımlar
Uzunköprü Spor Kulübü Derneği Nakit Yardım Faaliyet Gideri 150.000,00.- TL
18 Kasım Spor Kulübü Derneği Nakit Yardım Faaliyet Gideri 40.000,00.- TL
Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü  Nakit Yardım Faaliyet Gideri 27.000,00.- TL
Aşçıoğlu Gençlik Spor Kulübü Derneği Nakit Yardım Faaliyet Gideri 5.000,00.- TL
Uzunköprü'ye Hizmet Vakfı Nakit Yardım İşletme Gideri 5.000,00.- TL
Uzunköprü Musiki Derneği Nakit Yardım İşletme Gideri 6.000,00.- TL
Uzunköprü Romanlar Eğit. Kül. Araş. Yard. Dayn. Derneği Nakit Yardım İşletme Gideri 2.000,00.- TL
T  O  P  L  A  M  235.000,00.- TL

          İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden,

          İlgi 18.11.2008 tarih 27058 sayılı Resmi Gazete de yayınlan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince yapılarda bulunan asansörün/ asansörlerin yıllık bakımlarının 26.12.2017 tarih 566 sayılı Belediye Encümeni kararı gereği 2018 yılı periyodik kontrolünün bina sorumluları tarafından Yasal süresi içinde Makine Mühendisleri Odası Şube Müdürlüğü’ ne yaptırılması gerekmektedir.

          Yasal süresi içinde yönetmelik gereği periyodik kontrolünü yaptırmayan bina sorumluları hakkında yönetmeliğin 24. maddesinin 4. alt bendi gereği yasal işlemlerin yapılacağı ayrıca Asansörlerin periyodik uygunluk raporu alınıncaya kadar mühürlenerek kullanıma kapatılacağı hususu;

           Tebliğ ve ilan olunur.       

Belediyemiz tarafından halkımız hizmetine sunulan " Ücretsiz İnternet Wi-Fi Hizmetini kullanabilmeniz için lütfen aşağıdaki yönergeleri takip ediniz. Şehrimizde  " Telli Çeşme Meydanı", " Adalet Meydanı", "Atatürk Kültür Merkezi ve Üniversite" ile "Kavak Mahalle Meydanı" noktarında devre giren wifi ağına bağlanmanız ve şu adımları bir defaya mahsus gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

        Belediye İmar ev Şehircilik Müdürlüğünden,

        İlçemiz Muradiye Mahallesi 120, 121, 993, 994, 995, 996, 997, 998, ve 999 adalar, Muradiye Cami Mahallesi 102, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991 ve 992 adalar, Aşçıoğlu Mahallesi 1000, 1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 ve 1010 adalar, Atatürk Mahallesi 5-50-51, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021 ve 1022 adaları içine alan bölgede 2981 sayılı İmar Kanununun 10/c maddesine göre İmar Uygulaması yapılmış olup, Belediye Encümeninin 15.09.2017 tarih ve 378 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

        Yapılan imar uygulamasına ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. İlgililere duyrulur. 28.09.2017

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü