Duyurular

İ L A N 

     Uzunköprü Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden;

     03.04.2018 tarih 60 sayılı Belediye Meclis kararı ile Belediyemiz tarafından İlçemiz Habibhoca Mahallesi 351 ada 8 parselde kayıtlı taşınmaza " 200 Yataklı Devlet Hastanesi" yapılması için " Sağlık Tesisi" amaçı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması kararı alınmıştır. Karar doğrultusunda hazırlanan  1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarih ve 79 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

     Onaylanan İmar Planına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları pafta ve plan çaıklama raporu Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süreyle asılmak suratiyle ilan edilecektir. Yeni hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planıve plan açıkalam raporuna ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdrülüğünden temin edilebilir. İlgililere duyrulur. 07.06.2018

     İlçemiz tapuda Muradiye Camii Mahallesi Ada: 102, Parsel: 37-38-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-74-80-81 ve 83'ü kapsayan taşınmazları içine alan bölgede imar planına uygunluğun sağlanması için 2981 Sayılı İmar Affı Kanunun 10/c maddesine göre imar uygulaması yapılmış olup Belediye Encümeninin 21.03.2018 tarih ve 108 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

     Onaylanan uygulamaya ait parselasyon planları ve şuyulandırma cetvelleri Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süreyle asılmak suretiyle ilan edilecektir. Yeni yapılan imar uygulamasına ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. İlgililere duyrulur. 09.04.2018

     İlçemiz tapuda Muradiye Camii Mahallesi Ada: 102, Parsel: 7'yi kapsayan bölgede Belediyemizce 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması yapılmış olup Belediye Encümeninin 21.03.2018 tarih ve 105 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

     Onaylanan uygulamaya ait parselasyon planları ve şuyulandırma cetvelleri Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süreyle asılmak suretiyle ilan edilecektir. Yeni yapılan imar uygulamasına ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. İlgililere duyrulur. 09.04.2018

     İlçemiz tapuda Atatürk Mahallesi Ada: 5, Parsel: 2-51-53-84, Ada: 50, Parsel: 1, Ada: 51 Parsel: 22-23-29-30-31'i kapsayan bölgede Belediyemizce 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması yapılmış olup Belediye Encümeninin 21.03.2018 tarih ve 106 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

     Onaylanan uygulamaya ait parselasyon planları ve şuyulandırma cetvelleri Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süreyle asılmak suretiyle ilan edilecektir. Yeni yapılan imar uygulamasına ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. İlgililere duyrulur. 09.04.2018

     İlçemiz tapuda Aşçıoğlu Mahallesi Ada: 18, Parsel: 29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-47-48-64-65-66-68-72-73-74-75-76-80-84-126-142-143 ve 144'ü kapsayan taşınmazları içine alan bölgede imar planına uygunluğun sağlanması için 2981 Sayılı İmar Affı Kanunun 10/c maddesine göre imar uygulaması yapılmış olup Belediye Encümeninin 21.03.2018 tarih ve 107 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

     Onaylanan uygulamaya ait parselasyon planları ve şuyulandırma cetvelleri Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süreyle asılmak suretiyle ilan edilecektir. Yeni yapılan imar uygulamasına ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. İlgililere duyrulur. 09.04.2018

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü