Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Uzunköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 Birim Müdürü (Vekil)  İletişim Bilgileri
 

 Uzunköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 Atatürk Kültür Merkezi
 Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:160
 22200 Uzunköprü / EDİRNE
 Tel: 0284 513 11 43 (Dahili: 1040 – 1044) Fax: 0284 513 78 75
 kultursosyal@uzunkopru.bel.tr

Yosun ÇOTRA  

GÖREVLERİ

- Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültürel etkinliği planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlaştırmak.
- Faaliyet alanıyla ilgili gerekli dokümanların ve kültürel yayınların satın alınması veya bastırılması yoluyla teminini, arşivlenmesini ve dağıtımını yapmak.
- İlçenin tarihi kimliğini yaşatmak ve turizme katkı amacıyla bilgi, belge dokümantasyon oluşturmak ve yayınlamak.
- Hemşehrilerin kentlilik bilincini arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.
- Müdürlük faaliyetlerine yönelik olarak, ilçe halkının ihtiyaçlarına ve hizmet taleplerine dönük görüşleri tespit etmek, değerlendirmek.
- İlçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar, konferans, seminer, panel, sempozyum vb etkinlikler düzenlemek.
- Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen fuar, festival, tanıtım günleri vb. etkinliklere katılmak ve bu etkinlikler ile ilgili gerekli çalışmaları yürütmek.
- Gazete, televizyon, radyo ve ajanslar gibi medya organlarıyla iyi ilişkiler geliştirerek iletişim kanallarından etkin biçimde yararlanmak.
- Web sitesi ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden hesaplar oluşturarak, düzenli bir şekilde ilçenin ve belediyenin tanıtımının yapılmasını ve faaliyetlerinin duyurulmasını sağlamak.
- Kültür merkezlerinin programlarını organize etmek, başvuruları değerlendirmek, tesislerin bakımı ve işletilmesini sağlamak.
- Faaliyet alanı ile ilgili sergiler, eğitimler, kurslar, yarışmalar, geziler düzenlemek.
- Önemli günler, haftalar, bayramlar ve anma günleri ile ilgili programları oluşturmak, bu programlar ile ilgili yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, gösteri, konser, tiyatro, sinema vb. etkinlikleri düzenlemek.
- Özel gün ve haftalarda veya başkanın talebi üzerine beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışma ve turnuvalar düzenlemek.
- Diğer Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, platformlar, vakıflar vb. oluşumlar ile müdürlüğün faaliyet alanı içerisine giren konularda programlar yapmak ya da oluşturulan programlara destek olmak.
- Gençlere yönelik ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek, merkezler açmak; öncelikle sosyal ve ekonomik yetersizlik içerisinde olan ailelerin çocukları olmak üzere gençlerin talepleri doğrultusunda Yaz Okulu’nun olanakları ölçüsünde gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak.

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Atatürk Kültür Merkezi’nde oluşturulan merkezde, Psikolog Duygu TUNCA tarafından bireysel danışma, aile ve çocuk danışmanlığı alanlarında ücretsiz hizmet verilmektedir. 


Ekim 2016’dan bu güne psikolojik danışmanlık hizmeti alma amacıyla 46 kişi başvurmuş (31 Kadın, 15 Erkek) olup, toplamda 128 görüşme yapılmıştır. Yaş gruplarına göre sınıflandırma yapıldığında 46 kişiyi, 0-6 yaş grubundan (Çocukluk Dönemi) 1 kişi, 6-12 yaş grubundan (Son Çocukluk Dönemi) 11 kişi, 12-18 yaş grubundan (Ergenlik Dönemi) 14 kişi, 18-30 yaş grubundan (Genç Yetişkinlik Dönemi) 10 kişi ve 30-60 yaş grubundan (Yetişkinlik Dönemi) 10 kişi oluşturmaktadır. Bu kayıtlara göre ilçemizdeki bireylerin en fazla problem yaşadığı dönemin ergenlik dönemi olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda, görüşmeler aracılığıyla, maksimum fayda sağlama amaçlı çalışmalar yürütülmektedir. 
Psikoloğumuz tarafından danışmanlık hizmetinin yanı sıra seminer çalışmaları da yürütülmektedir. Bu çalışmaların amacı bireylerin farkındalıklarını artırarak kendilerine, çevrelerine ve topluma dair bilinçlenmelerini sağlamaktır. Kasım 2016’da “TEOG Sürecinde Sınav Kaygısı” Semineri ailelere yönelik yapılmış olup, sınav sürecinden en az öğrenciler kadar etkilenen ailelerin bilinçlenmesi amaçlanmıştır.
İlçemizde bulunan 2558 lise öğrencisini günümüzün en büyük problemlerinden biri olan teknoloji, sigara, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı konularında bilinçlendirme ve önleyici olma amaçlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile 3-6 Nisan 2017 tarihleri arasında dört gün süren “Bağımlı Olma, Özgür Ol” isimli seminer gerçekleştirilmiştir. 
Madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirme seminerinin son basamağı ise bir diğer risk grubu olan üniversite öğrencileri ile 24 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İlçemizde yer alan Uzunköprü Meslek Yüksek Okulu ve Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu öğrencilerinden yaklaşık 300 öğrencinin seminere katılımı sağlanmıştır.

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü