Temizlik İşleri Müdürlüğü

Uzunköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü

 Birim Müdürü  İletişim Bilgileri
zihni ozdemir 14x16 

 Uzunköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
 Halise Hatun Mah. Anabacı Caddesi No:11/1
 22200 Uzunköprü /  EDİRNE
 Tel: 0284 513 11 08 ( Dahili - 140 ) 
 temizlikisleri@uzunkopru.bel.tr

 Zihni ÖZDEMİR  

GÖREVLERİ

- Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak gerek kendi birimine ve gerekse de Başkanlığa gelen şikayetler ile ilgili olarak gerekli araştırmaları yapar ve ilgili kişi veya kurumlara gerekli geri dönüşlerin yapılmasını sağlar, Kendisine bağlı bulunan birim tarafından yürütülen çevre sağlığı ile ilgili yapılan çalışmaları, araştırma ve geliştirme çalışmalarını takip eder ve gerekli düzenlemeleri yapar/yaptırır.

- Evsel atık dışında çıkan (koltuk, kanepe, çek-yat gibi) her türlü atıkların toplanması, depolanması, döküm yerine götürülmesini sağlamak, kağıt-karton, plastik, metal, kompozit, cam gibi ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını ve geri dönüşüme kazandırılmasını sağlar.
- Belediye sınırları içerisindeki ibadethanelerin belirli program dahilinde iç ve dış temizliğini yapar.
- İlçe dâhilindeki yollarda çöp ve moloz dökümlerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda ilgili birimler ile koordinasyonu sağlar.
- Atık bertaraf ücretleri ve Katı Atık tarife ücretleriyle ilgili maliyet analizleri yapar/, yaptırır ve atık ücret tarifeleri ile ilgili belediye meclisine teklifte bulunur.
- Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal düzenlemeleri yapar ve kirliliği ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlar.
- Çevre konusunda görev verilmiş kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve koordinasyon sağlar.
- Çevre uygulamaları ve yatırımlara etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izler, destekler, yönlendirir, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapar, çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapar, toplantılar düzenler.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçemiz şehiriçi bekleme duraklarında temizlik çalışmaları periyodik olarak gerçekleşmektedir.
Ayrıca yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çöp konteynırlarında oluşması muhtemel kokuların önüne geçmek için koku giderici özel ürünler ile dezenfekte işlemi yapılmaktadır.

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü