5018 Yapılan Yardımlar
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 29'ncu Maddesine Göre 17 Temmuz 2016 tarih ve 26231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 2006/10656 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe giren " Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık, ve benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçesinden Yardım Yapılması Hakkındaki Yönetmeliğin" 8. Maddesine istinaden Belediyemizin 2017 Mali Yılında yapmış olduğu maddi yardımlara ilişkin tablo; 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 29'ncu Maddesine Göre Yapılan Yardımlar
Uzunköprü Spor Kulübü Derneği Nakit Yardım Faaliyet Gideri 150.000,00.- TL
18 Kasım Spor Kulübü Derneği Nakit Yardım Faaliyet Gideri 40.000,00.- TL
Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü  Nakit Yardım Faaliyet Gideri 27.000,00.- TL
Aşçıoğlu Gençlik Spor Kulübü Derneği Nakit Yardım Faaliyet Gideri 5.000,00.- TL
Uzunköprü'ye Hizmet Vakfı Nakit Yardım İşletme Gideri 5.000,00.- TL
Uzunköprü Musiki Derneği Nakit Yardım İşletme Gideri 6.000,00.- TL
Uzunköprü Romanlar Eğit. Kül. Araş. Yard. Dayn. Derneği Nakit Yardım İşletme Gideri 2.000,00.- TL
T  O  P  L  A  M  235.000,00.- TL

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü