İmar Komisyon Raporları

İMAR KOMİSYON RAPORU

07.04.2015 tarih 40 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonu olarak görevlendirilen Ali İhsan SARI, Osman AKGÜN, Zeliha TOKATLI, Özcan ATAK ve Azbiye ATAŞ ’tan oluşan komisyonumuz 10.03.2016 Perşembe günü saat 10:00 ’da Belediye Hizmet Binasında toplandı.

01.03.2016 tarihli Belediye Meclis toplantısından komisyonumuza havale edilen konular komisyonumuzca incelenmiştir. Aşağıda maddeler halinde karara bağlanan konuların Yüksek Belediye Meclisinin tetkik ve onayına ait olmak üzere Başkanlık Makamına tevdihine karar verilmiştir.

1)     01.03.2016  tarihli Belediye Meclisinden komisyonumuza havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/02/2016 tarih 421 sayılı yazısı ile ilçemiz Çöpköy  Mahallesi tapuda  parsel:4647 de Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda Belediyemizce Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi ile Yenilenebilir Enerji Sistemi (Güneş enerjisinden elektrik üretimi) tesisi kurulması planlandığından taşınmazın içinde bulunduğu yapı adalarının imar planı yapılaşma koşulunun Konut Alanından Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesi tadilatı talebi  komisyonumuzca görüşüldü. İmar Planı tadilatı yapılması planlanan alanın kadastro ve İmar planları üzerinde yapılan inceleme sonrasında ilçemiz  Çöpköy  Mahallesi tapuda  parsel:4647 de Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanı içine alan 2 adet yapı adasının Konut Alanı olan yapılaşma koşulunun Belediye Hizmet Alanı olarak tadilatının yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

2)     01.03.2016  tarihli Belediye Meclisinden komisyonumuza havale edilen; Simge Han Turz.İnş.San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ’nin 26.02.2016 tarihli dilekçesi ekindeki ilçemiz Büyük Şehsuvarbey Mahallesi Tapuda pafta:136 ada:827 Parsel:2 ve 4 de şirketleri adına kayıtlı bulunan taşınmazlarının imar planlarında T.A.K.S=0.30 K.A.K.S= 1.20 Konut Alanı olan yapılaşma koşulunun 1 parsel tarafında 2 nolu parsel içerisinde 7 mt imar yolu bırakılarak aynı ada içinde kalan 3 nolu parsel hizasında kalan kısmın yapılaşma koşulu değişmeden kalan kısmın Ayrık Nizam Ticaret+Konut Alanı Emsal:2.00 H max=21.50 mt (Bu alanda Konut Emsali 1.20 yi geçmeyecek) olarak Kapalı Yüzme havuzu vs içinde barındıracak iş yerleri oluşturmak ve Bölgedeki Ticari Alan ile Sosyal ihtiyaçları gidermek amacıyla tadilatının yapılması talebi komisyonumuzca görüşüldü.

Komisyonumuzca söz konusu taşınmazın İmar Planları ve Kadastro paftaları üzerinde yapılan incelemede ; Tapuda pafta:136 ada:827 Parsel:2 ve 4 de bulunan taşınmazlarının imar planlarında T.A.K.S=0.30 K.A.K.S= 1.20 Konut Alanı olan yapılaşma koşulunun 1 parsel tarafında 2 nolu parsel içerisinde 7 mt imar yolu bırakılarak aynı ada içinde kalan 3 nolu parsel hizasında kalan kısmın yapılaşma koşulu değişmeden kalan kısmın Ayrık Nizam Ticaret+Konut Alanı Emsal:2.00 H max=21.50 mt (Bu alanda Konut Emsali 1.20 yi geçmeyecek) olarak tadilat teklifi bu tür sosyal aktivite alanlarının  Belediyemiz veya Kamuya ait taşınmazlar içinde yapılarak faaliyete geçirilmesinin daha uygun olacağı gerekçesi ile komisyonumuzca uygun bulunmayarak tadilat talebi ret edilmiştir. 10/03/2016

BAŞKAN    ÜYE    ÜYE    ÜYE    ÜYE 
Ali İhsan SARI   Osman AKGÜN   Zeliha TOKATLI   Özcan ATAK   Azbiye ATAŞ

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü