Meclis Kararları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 05.02.2019 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.   ===================================================================================================

            KARAR TARİHİ: 05.02.2019                                                     KARAR NO:02

             Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca olağan 2019 Yılı Şubat ayı oturumu için 05.02.2019 Salı günü, Saat: 14.00’da Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in Başkanlığında: Ahmet AKSOY-Sevinç KARAMOLLA-Necmettin AKIN-Özcan ATAK-Zeliha TOKATLI-Muharrem ÖZGEN-Osman AKGÜN-Hacer DOĞRUGÜVEN-Sabri ŞİMŞEK-Zafer KANLI-Özcan DEBRELİ ve Şahin ŞENGÜL’ün iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.

MK.13: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 04.12.2018 tarih ve 88701751-13-228 sayılı yazısı ile Meclis gündeminde yer alan; İlçemiz Mescit Mahallesi ada:1107, parsel:32, ada:1108, parsel:8-29, ada:1110, parsel:1’de kayıtlı taşınmazların 1 m2 için rayiç bedeli 22.11.2018 tarih 344 sayılı Belediye Encümen Kararı ile 20.00 TL olarak belirlenmiş olup, Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde yapısı bulunup 3194 sayılı İmar Kanunun Geçici 16. Maddesine göre yapı kayıt belgesi alarak ilgili taşınmazların taraflarına satılmasını talep eden;

1-) 16321961166 T.C. kimlik numaralı Yaşar KALAY’ a 1107 ada 32 parselin (158,63 m2 X 20,00 TL) 3172,60 TL bedelle,

2-) 38938207246 T.C. kimlik numaralı Şenol GEZEK’e 1108 ada 8 parselin (83,24 m2 X 20,00 TL) 1664,80 TL bedelle,

3-) 36982271626 T.C. kimlik numaralı Arife KILIÇLI’ya 1108 ada 29 parselin (98,65 m2 X 20,00 TL) 1973,00 TL bedelle,

4-) 28435557234 T.C. kimlik numaralı Sebahaddin AKSOY’a 1110 ada 1 parselin (145,58 m2 X 20,00 TL) 2911,60 TL bedelle, 3194 Sayılı imar Kanunun geçici 16. maddesine istinaden satılması, Belediye mülkiyetinde olan taşınmazların yukarıda adı geçen hak sahiplerine tapu devirlerinin yapılması, tapu devri yapılan vatandaşlara ilgili taşınmazların belirlenen bedellerini belediyemize ödemeleri için faizsiz tapu devir tarihinden başlamak üzere altı ayda bir, dört eşit taksitte ödenmek suretiyle 24 ay süre verilmesi, devri yapılacak ilgili tapulara satış işlemi ile birlikte belirlenen satış bedeli tutarında faizsiz kanuni ipotek konulması, tapuda alım satım masraflarının Belediyemiz tarafından ödenmesi, tapu devir işlemleri için Belediyemiz Avukatı Erhan EREN’ e yetki verilmesi,  mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.14: : Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan memur boş kadro değişiklik cetvelinin (II sayılı cetvel) onanması konusundaki, Başkanlık Makamı’nın 05.02.2019 tarih ve 39617329-00-77 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada; 

      Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan Belediyemiz memur boş kadro cetvelinin onaylanması, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

 Av.Enis İŞBİLEN  Hacer DOĞRUGÜVEN  Necmettin AKIN
 Meclis Başkanı  Meclis Kâtibi  Meclis Kâtibi

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü