UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2019 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.   ====================================================================================================

            KARAR TARİHİ: 05.03.2019                                                     KARAR NO:03

 

             Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca olağan 2019 Yılı Şubat ayı oturumu için 05.03.2019 Salı günü, Saat: 14.00’da Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in Başkanlığında: Ahmet AKSOY-Sevinç KARAMOLLA-Necmettin AKIN-Özcan ATAK-Zeliha TOKATLI-Muharrem ÖZGEN-Osman AKGÜN-Hacer DOĞRUGÜVEN-Sabri ŞİMŞEK-Zafer KANLI-Azbiye ATAŞ-Özcan DEBRELİ ve Şahin ŞENGÜL’ün iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.

MK.15: Başkanlık Makamı’ nın 21.02.2019 tarih ve 39317329-00-119 sayılı yazısı ekinde gelen 13.02.2019 tarihli İmar Komisyonu Raporu 1. maddesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada                               

                 Cemalettin ATALAY, Kemal HATİ ve Nurcan Burcu HATİ’ nin 03.01.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Mescit Mahallesi 177 ada 120 parselde kayıtlı taşınmazın Belediye imar planlarında Meslek Lisesi alanı olarak planlı olduğunu beyan ederek taşınmazın imar planlarında Meslek Lisesi Alanından çıkarılması hususunda imar plan değişikliği talep ettiği, 13.02.2019 tarihinde yapılan imar komisyon raporunda, Uzunköprü mevcut imar planlarında yeterli okul alanı bulunmaması ve Sanayi alanı yakınında Meslek Lisesi Alanı bulunmasının uygun olduğundan İlçemiz Mescit Mahallesi 177 ada 120 parselin İmar planlarında Mesleki Lisesi Alanından çıkarılması talebi imar komisyonunca uygun bulunmamıştır. Meclisçe yapılan görüşmede tadilat talebi ile ilgili kurumlardan görüş alınmadığı görülerek konunun kurum görüşleri alınarak karara bağlanmak üzere tekrardan imar komisyonuna havalesi ;mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.16: Başkanlık Makamı’ nın 21.02.2019 tarih ve 39317329-00-119 sayılı yazısı ekinde gelen 13.02.2019 tarihli İmar Komisyonu Raporu 2. maddesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada                              

               Edirne Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 23.01.2019 tarih E-1716 sayılı yazısında; İlçemiz Muradiye Mahallesi 126 ada 112 parselin imar planlarında 10 mt olan ön bahçe mesafesinin 5 mt’ye düşürülmesinin talep edildiği anlaşıldı. Bu hususta yapılan görüşme sonunda; ilgili taşınmazın bulunduğu imar adasının sağında ve solunda bulunan imar adalarının ön bahçe mesafelerinin 10 mt olduğu, ilgili talepte belirtilen plan değişikliği yapılması durumunda imar hattının bozulacağı sebebiyle İlçemiz Muradiye Mahallesi 126 ada 112 parselin imar planlarında 10 mt olan ön bahçe mesafesinin 5 mt’ye düşürülmesi komisyonumuzca uygun bulunmamıştır. Komisyon raporu doğrultusunda tadilat talebi mevcudun oy birliği ile RED edilmiştir.

MK.17: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 28.11.2018 tarih ve 88701751-13-2363 sayılı yazısı ile Meclis gündeminde yer alan; İlçemiz Mescit Mahallesi ada:690, parsel:4-10-12-14, ada:691, parsel:15-17-20, ada:1107, parsel:16-31-32-33, ada:1108, parsel:8-21-22-27-29, ada:1109, parsel:2-3-4-7-11-18-20, ada:1110, parsel:1-16-18-22-23’te kayıtlı taşınmazların 1 m2 için rayiç bedeli 22.11.2018 tarih 344 sayılı Belediye Encümen Kararı ile 22.40 TL olarak belirlenmiş olup, Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde yapısı bulunup 3194 sayılı İmar Kanunun Geçici 16. Maddesine göre yapı kayıt belgesi alarak ilgili taşınmazların taraflarına satılmasını talep eden;

1-) 25657641826 T.C. kimlik numaralı Tanju ÖGE’ ye 1109 ada 4 parselin (125.82 m2 X 22,40 TL) 2818,37 TL bedelle,

2-) 25354659278 T.C. kimlik numaralı Aycan DEMİR’e 690 ada 4 parselin (164,93 m2 X 22,40 TL) 3694,43 TL bedelle,

3-) 16336960666 T.C. kimlik numaralı Kemal KALAY’a 1107 ada 31 parselin (137,00 m2 X 22,40 TL) 3068,80 TL bedelle,

4-) 70684013290 T.C. kimlik numaralı Mersin KARATAŞ’a 1109 ada 20 parselin (184,69 m2 X 22,40 TL) 4137,06 TL bedelle,

5-) 16549953608 T.C. kimlik numaralı Hayreddin KALAYCI’ya 1108 ada 21 parselin (115,06  m2 X 22,40 TL) 2577,34 TL bedelle,

6-) 38935207300 T.C. kimlik numaralı Yavuz GEZEK’ e 1107 ada 33 parselin (152,59 m2 X 22,40 TL) 3418,02 TL bedelle,

7-) 28114567622 T.C. kimlik numaralı Şefkiye PARAPAN’a 690 ada 14 parselin ( 121,51 m2 X 22,40 TL) 2721,82 TL bedelle,

8-) 27958572892 T.C. kimlik numaralı Semra ARDA’ ya 1109 ada 18 parselin (116,23 m2 X 22,40 TL) 2603,55 TL bedelle,

9-) 22027770254 T.C. kimlik numaralı Havva YEŞİLUVALI’ ya  690 ada 10 parselin (109,89 m2 X 22,40 TL) 2461,54 TL bedelle,

10-) 51208316882 T.C. kimlik numaralı Nizamettin DİKEL’e 1109 ada 3 parselin (135,79  m2 X 22,40 TL) 3041,70 TL bedelle,

11-) 29926506830 T.C. kimlik numaralı Turgay OKAN’ a  1108 ada 27 parselin (100,64 m2 X 22,40 TL) 2254,34 TL bedelle,

12-) 15715973648 T.C. kimlik numaralı Turgay KÜTÜK’ e 691 ada 17 parselin (173,59 m2 X 22,40 TL) 3888,42 TL bedelle,

13-) 37924240854 T.C. kimlik numaralı Bahattin KALAYCI’ ya 1110 ada 23 parselin (189,08  m2 X 22,40 TL) 4235,39 TL bedelle,

14-) 42649075568 T.C. kimlik numaralı Sabahattin ÖGE’ ye  691 ada 20 parselin (267,82 m2 X 22,40 TL) 5999,17 TL bedelle,

15-) 70678013428 T.C. kimlik numaralı Erdoğan KARATAŞ’ a 1109 ada 11 parselin (173,22 m2 X 22,40 TL) 3880,13 TL bedelle,

16-) 42784071036 T.C. kimlik numaralı Metin BİÇER’ e 1110 ada 16 parselin (85,81  m2 X 22,40 TL) 1922,14 TL bedelle,

17-) 30253497418 T.C. kimlik numaralı Yılmaz CEYLAN’ a 1109 ada 2 parselin (204,74  m2 X 22,40 TL) 4586,18 TL bedelle,

18-) 38887208936 T.C. kimlik numaralı Resmiye GEZEK’ e 1110 ada 18 parselin (123,66 m2 X 22,40 TL) 2769,98 TL bedelle,

19-) 32182431532 T.C. kimlik numaralı İlhan TARAKÇI’ ya 1107 ada 16 parselin (211,22 m2 X 22,40 TL) 4731,33 TL bedelle,

20-) 37444775416 T.C. kimlik numaralı Tuncay MERCAN’ a 691 ada 15 parselin (140,54 m2 X 22,40 TL) 3148,10 TL bedelle,

21-) 25540654124 T.C. kimlik numaralı Ferdi SOLAKOĞLU’ na 690 ada 12 parselin (137,98 m2 X 22,40 TL) 3090,75 TL bedelle,

22-) 44833009922 T.C. kimlik numaralı Mehmet ÖZÇAKIR’a 1110 ada 22 parselin (187,41 m2 X 22,40 TL) 4197,98 TL bedelle,

23-) 38836210652 T.C. kimlik numaralı Metin GEZEK’ e 1108 ada 22 parselin (109.99 m2 X 22,40 TL) 2463,78 TL bedelle,

24-) 38833210716 T.C. kimlik numaralı Yalçın GEZEK’e 1109 ada 7 parselin (106,44 m2 X 22,40 TL) 2384,26 TL bedelle,

25-) 16321961166 T.C. kimlik numaralı Yaşar KALAY’ a 1107 ada 32 parselin (158,63 m2 X 22,40 TL) 3553,31 TL bedelle,

26-) 38938207246 T.C. kimlik numaralı Şenol GEZEK’e 1108 ada 8 parselin (83,24 m2 X 22,40 TL) 1864,58 TL bedelle,

27-) 36982271626 T.C. kimlik numaralı Arife KILIÇLI’ya 1108 ada 29 parselin (98,65 m2 X 22,40 TL) 2209,76 TL bedelle,

 28-) 28435557234 T.C. kimlik numaralı Sebahaddin AKSOY’a 1110 ada 1 parselin (145,58 m2 X 22,40 TL) 3260,99 bedelle 3194 Sayılı imar Kanunun geçici 16. maddesine istinaden satılması, Belediye mülkiyetinde olan taşınmazların yukarıda adı geçen hak sahiplerine tapu devirlerinin yapılması, tapu devri yapılan vatandaşlara ilgili taşınmazların belirlenen bedellerini belediyemize ödemeleri için faizsiz tapu devir tarihi itibariyle 4 eşit taksitte ödenmek suretiyle 2 yıl süre verilmesi, devri yapılacak ilgili tapulara satış işlemi ile birlikte belirlenen satış bedeli tutarında kanuni ipotek konulması, tapuda satış masraflarının Belediyemiz tarafından ödenmesi, Tapu devir işlemleri için Belediyemiz Avukatı Erhan EREN’ e yetki verilmesi,  mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.18: Güvenç Yapı-Özfet İnşaat Adi Ortaklığı’ nın 04.02.,2019 tarihli dilekçesi   Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

               Güvenç Yapı-Özfet İnşaat Adi Ortaklığı’ nın Belediyemize ait Mesçit Mahallesi 1032 ada 2 parselin kullanımına ilişkin 65.806.38 TL. işgaliye borcuna karşılık aynı parselde borçlu firmaya ait 2 adet 69 m2 lik prefabrik yapının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi’ nin (g) bendine göre şartı bağış olarak kabulüne,  mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.  

MK.19: Edirne Barosu Uzunköprü Baro Temsilcisi Av. Nebi DOĞAN’ ın 26.02.2019 tarihli dilekçesi  Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

                Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No:11 İş Merkezi’nde ki 2. Kat 33 No.lu İşeri’nin; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (c) bendi gereğince her türlü bakım, onarım, elektrik, yakıt ve sair giderlerin Edirne Barosu Uzunköprü Baro Temsilciliği’nce karşılanması şartıyla aylık 1.00 TL bedel karşılığında 2 yıl süre tahsisine; mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir. 

MK.20: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca, Belediyemizde memur norm kadro karşılığında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacak Ekonomist’in aylık net ücreti ile aylık brüt ek ödeme tutarının belirlenmesi konusundaki, Başkanlık Makamı’nın 26.02.2019 tarih ve 39617329-00-121 sayılı yazılarının, sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

               Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacak Ekonomist’ in  aylık net ücretinin 2.298,03.-TL., aylık brüt ek ödeme tutarının 1.054,74-TL olarak belirlenmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.  

MK.21: Uzunköprüspor Kulübü Derneği’ nin 04.03.2019 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada; 

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprüspor Kulübü Derneğine,  40.000,00.- TL. (Kırkbin)  maddi yardım yapılması,   mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir                 

 

 Av.Enis İŞBİLEN  Hacer DOĞRUGÜVEN  Necmettin AKIN
 Meclis Başkanı  Meclis Kâtibi  Meclis Kâtibi