UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 10.04.2019 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.   ===================================================================================================

           KARAR TARİHİ: 10.04.2019                                                     KARAR NO:04

             Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca olağan 2019 Yılı Nisan ayı oturumu için 10.04.2019 Çarşamba günü, Saat: 14.00’da Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Özlem BECAN’ ın Başkanlığında: Mahir Rasim KAPSIZ-Mehmet KURUÇAY-Edip Can YAYALAR-Şerafettin ÇAKIR-Hakan DOĞAN-Ogan ERSOY-Asuman KARAAĞAÇ-Ali Bülent ULUSOY-Ertan Erbil İŞERİ-Hülya ÖZDEMİR-Birsen ÇOTRA-Mustafa RAVALI-İsmail ATEŞ-Orkan ALGÜL ve Fatih YÜREKDURMAZ’ ın iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

            Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.

MK.22: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca, gizli oyla, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere, Meclis 1. Başkan Vekili ve Meclis 2. Başkan Vekili seçilmesi teklifindeki, Başkanlık Makamı’nın 05.04.2019 tarih, 39617329-00-190 sayılı yazılarının meclis gündeminde yer almakla yapılan gizli oylama sonucunda;      

           İki yıl süre ile görev yapmak üzere, Mehmet KURUÇAY’ ın 5 oy, Mustafa RAVALI’ nın 7 oy, almalarına karşın, Edip Can YAYALAR’ ın 9 oy alarak, Meclis 1. Başkan Vekili; İsmail ATEŞ’ in 2 oy, almasına karşın, Asuman KARAĞAÇ’ ın 9 oy alarak, Meclis 2. Başkan Vekili seçilmişlerdir.  

MK.23: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19’uncu maddesi uyarınca, gizli oyla, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye Meclisi’ne 2 asil ve 2 yedek Katip Üye seçilmesi teklifindeki, Başkanlık Makamı’nın 05.04.2019 tarih, 39617329-00-193 sayılı yazılarının meclis gündeminde yer almakla yapılan gizli oylama sonucunda;    

           İki yıl süre ile görev yapmak üzere, Hakan DOĞAN’ ın 3 oy, Mehmet KURUÇAY’ ın 3 oy, Orkan ALGÜL’ ün 4 oy, İsmail ATEŞ’ in 4 oy almalarına karşın, Ali Bülent ULUSOY’ un 9 oy, Birsen ÇOTRA’ nın 9 oy alarak, Meclis Katibi Asil üyeliğine; Hülya ÖZDEMİR’ in 3 oy, Mustafa RAVALI’ nın 4 oy, Fatih YÜREKDURMAZ’ ın 4 oy almalarına karşın, Mahir Rasim KAPSIZ’ ın 9 oy, Ertan Erbil İŞERİ’ nin 9 oy alarak, Meclis Katibi Yedek üyeliğine seçilmişlerdir.  

MK.24: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33’üncü maddesi uyarınca, Belediye Encümeni’ne gizli oyla ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 2 üye seçilmesi teklifindeki, Başkanlık Makamı’nın 05.04.2019 tarih, 39617329-00-195 sayılı yazılarının meclis gündeminde yer almakla yapılan gizli oylama sonunda;

            Kullanılan oyların açık tasnifi sonucunda; Hakan DOĞAN’ ın 3 oy, Mustafa RAVALI’ nın 4 oy, Mehmet KURUÇAY’ ın 7 oy almalarına karşın, Şerafettin ÇAKIR 9 oy, Ali Bülent ULUSOY 9 oy alarak, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Encümen üyeliğine seçilmişlerdir.  

MK.25: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi uyarınca, bir yıl süre ile görev yapmak üzere, İmar Komisyonu’na üye seçilmesi hususundaki, Başkanlık Makamı’nın 05.04.2019 tarih ve 39617329-00-189sayılı yazılarının meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

             Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, İmar Komisyonu üyeliğine Mahir Rasim KAPSIZ, Ogan ERSOY, Edip Can YAYALAR, Birsen ÇOTRA ve Mustafa RAVALI, oy birliği ile seçilmişlerdir.  

MK.26: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi uyarınca, bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu’na üye seçilmesi hususundaki, Başkanlık Makamı’nın 05.04.2019 tarih ve 39617329-00-197 sayılı yazılarının meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

             Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Edip Can YAYALAR, Ali Bülent ULUSOY, Şerafettin ÇAKIR, Asuman KARAAĞAÇ ve İsmail ATEŞ, oy birliği ile seçilmişlerdir.  

MK.27: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi uyarınca, bir yıl süre ile görev yapmak üzere, İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu’na üye seçilmesi hususundaki, Başkanlık Makamı’nın 05.04.2019 tarih ve 39617329-00-196 sayılı yazılarının meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

             Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu üyeliğine Birsen ÇOTRA, Edip Can YAYALAR, Mahir Rasim KAPSIZ, Asuman KARAAĞAÇ ve Fatih YÜREKDURMAZ, oy birliği ile seçilmişlerdir.  

MK.28: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi uyarınca, bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Ulaşım Komisyonu’na üye seçilmesi hususundaki, Başkanlık Makamı’nın 05.04.2019 tarih ve 39617329-00-200 sayılı yazılarının meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

           Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Ulaşım Komisyonu üyeliğine Ertan Erbil İŞERİ, Asuman KARAAĞAÇ, Edip Can YAYALAR, Ali Bülent ULUSOY ve Orkan ALGÜL, oy birliği ile seçilmişlerdir.  

MK.29: Belediyemizin üyesi olduğu, Marmara Belediyeler Birliği Birlik Meclisi’ne 1 asil ve 1 yedek üye seçilmesi hususundaki, Başkanlık Makamı’nın 05.04.2019 tarih, 39617329-00-194 sayılı yazılarının meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

            Marmara Belediyeler Birliği Birlik Meclisi Asil üyeliğine Birsen ÇOTRA, Yedek üyeliğine Asuman KARAAĞAÇ, oy çokluğu ile seçilmişlerdir

MK.30: Belediyemizin üyesi olduğu, Meriç Belediyeler Birliği Meclisi’ne 2 asil ve 1 yedek üye seçilmesi hususundaki, Başkanlık Makamı’nın 05.04.2019 tarih, 39617329-00-191 sayılı yazılarının meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

                Meriç Belediyeler Birliği Meclisi Asil üyeliğine Ali Bülent ULUSOY, Edip Can YAYALAR, Yedek üyeliğine Şerafettin ÇAKIR, oy çokluğu ile seçilmişlerdir.  

MK.31: Belediyemizin üyesi olduğu, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Birlik Meclisi’ ne 1 asil ve 1 yedek üye seçilmesi hususundaki, Başkanlık Makamı’nın 05.04.2019 tarih, 39617329-00-198 sayılı yazılarının meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

                Tarihi Kentler Birliği (TKB) Birlik Meclisi Asil üyeliğine Edip Can YAYALAR, Yedek üyeliğine Mahir Rasim KAPSIZ; oy çokluğu ile seçilmişlerdir.  

MK.32: Belediyemizin üyesi olduğu, Orta Edirne Katı Atık Birliği’ne (OREKAB), 9 asil ve 5 yedek üye seçilmesi hususundaki, Başkanlık Makamı’nın 05.04.2019 tarih, 39617329-00-192 sayılı yazılarının meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

                Orta Edirne Katı Atık Birliği (OREKAB) Asil üyeliğine Mahir Rasim KAPSIZ, Edip Can YAYALAR, Şerafettin ÇAKIR, Ogan ERSOY, Asuman KARAAĞAÇ, Ali Bülent ULUSOY, Ertan Erbil İŞERİ, Birsen ÇOTRA, Mehmet KURUÇAY; Yedek üyeliğine Hülya ÖZDEMİR, Hakan DOĞAN, Fatih YÜREKDURMAZ, Mustafa RAVALI, İsmail ATEŞ, oy çokluğu ile seçilmişlerdir.  

MK.33: Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Meclisi’ ne, 2 asil ve 2 yedek üye seçilmesi hususundaki, Başkanlık Makamı’nın 05.04.2019 tarih, 39617329-00-188 sayılı yazılarının meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

                Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Meclisi Asil üyeliğine, Edip Can YAYALAR, Asuman KARAAĞAÇ, Yedek üyeliğine Birsen ÇOTRA,   oy çokluğu ile seçilmişlerdir.  

MK.34: İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 20.06.2005 tarihli, Yurtdışı İlişkiler konulu 2005/62 sayılı genelgesi gereği, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri, gerekli hallerde personelin, 22 LP 002 plakalı hizmet aracının şoförü ile birlikte yurtdışına çıkış izin verilmesi kararının alınmasıyla ilgili, Başkanlık Makamı’nın 05.04.2019 tarih, 39617329-00-201 sayılı yazılarının meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;  

                Uzunköprü Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri, gerekli hallerde personelin, 22 LP 002 plakalı hizmet aracı ve şoförü ile birlikte yurtdışına çıkış izni verilmesi, oy birliği ile KABUL edilmiştir.  

MK.35: Başkanlık Makamı’ nın 05.04.2019 tarih ve 199 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

              4688 sayılı Kanuna istinaden; Belediyemizde 657 sayılı DMK’ ya tâbi çalışan memurlar ve 5393 sayılı Kanunun 49’uncu maddesine göre memur norm kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan personel ile Belediye Başkanlığı arasında imzalanacak, 2019 yılı toplu sözleşmesi için Belediye Başkanı Özlem BECAN’ a yetki verilmesi, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.36: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesinde; “Faaliyet raporu Nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur.” denmektedir. 2018 yılı çalışmalarıma dair Faaliyet Raporu eklidir. İncelenerek kararının alınması konusundaki, Başkanlık Makamı’nın 27.03.2018 tarih ve 263 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla;

              Belediye Başkanı Özlem BECAN, 2018 yılı Faaliyet Raporu’nu Meclis’e sunması gereği, Meclis Başkanlığı görevini Meclis 1. Başkan Vekili Edip Can YAYALAR’ a bıraktı. 2018 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü ve Meclis 1. Başkan Vekili Edip Can YAYALAR tarafından oylamaya sunuldu.  

             Yapılan oylama sonunda; Belediye Başkanı’nın 1 Ocak – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yapmış olduğu çalışmalarına dair Faaliyet Raporu, Meclis Üyeleri Mustafa RAVALI, Orkan ALGÜL, İsmail ATEŞ ve Fatih YÜREKDURMAZ’ ın Çekimser oyuna karşılık, oy çokluğu ile KABUL edilmiştir.  

MK.37: 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin tebliğin 28’inci maddesi gereğince Uzunköprü Belediyesince kurulan Uzunköprü Belediyesi Personel Limitet Şirketine ait şirket sözleşmesinin Şirketin İdaresi başlıklı 9’uncu maddesinin değiştirilmesi ile ilgili Başkanlık Makamı’nın 09.04.2019 tarih, 39617329-00-204 sayılı yazılarının meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;    

ŞİRKETİN İDARESİ:

Madde 9- Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

            Aksi karar alınıncaya kadar 23023736916 T.C. numaralı Büyük Şehsuvarbey Mahallesi, İnönü Caddesi, İhtiyaroğlu Konakları, No:122 C1 Uzunköprü/EDİRNE adresinde ikamet eden, Edip Can YAYALAR Müdür olarak seçilmiştir.

            Yetki Şekli: Mehmet Ali DOMATESÇİ ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

            Aksi karar alıncaya kadar 10814143978 T.C. numaralı, Muradiye Cami Mahallesi, Gazi Mahmut Mektep Aralığı Sokak, No:11 Uzunköprü/EDİRNE adresinde ikamet eden Mehmet Ali DOMATESÇİ müdür olarak seçilmiştir.

            Yetki Şekli: Edip Can YAYALAR ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

            Aksi karar alıncaya kadar Halise Hatun Mahallesi, Anabacı Caddesi, No:11 Uzunköprü/EDİRNE adresinde yer alan T.C. Uzunköprü Belediyesi Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir. Tüzel kişi adına 16906940678 T.C. numaralı, Muradiye Mahallesi, Karabayraktar Sokak, Becan Apartmanı, No:23/2 Uzunköprü/EDİRNE adresinde ikamet eden Özlem BECAN hareket edecektir.

            Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir

            şeklinde değiştirilmesi, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

 

 Özlem BECAN  Ali Bülent ULUSOY  Birsen ÇOTRA
 Meclis Başkanı  Meclis Kâtibi  Meclis Kâtibi