Meclis Kararları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 07.05.2019 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.   ====================================================================================================

           KARAR TARİHİ: 07.05.2019                                                     KARAR NO:05

             Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca olağan 2019 Yılı Mayıs ayı oturumu için 07.05.2019 Salı günü, Saat: 16.00’da Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Özlem BECAN’ ın Başkanlığında: Mahir Rasim KAPSIZ-Mehmet KURUÇAY-Edip Can YAYALAR-Şerafettin ÇAKIR-Hakan DOĞAN-Ogan ERSOY-Asuman KARAAĞAÇ-Ali Bülent ULUSOY-Ertan Erbil İŞERİ-Hülya ÖZDEMİR-Birsen ÇOTRA-Mustafa RAVALI-İsmail ATEŞ-Orkan ALGÜL ve Fatih YÜREKDURMAZ’ ın iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.

          

MK.38: Başkanlı Makamı’ nın 29.04.2019 tarih ve 39317329-00-252 sayılı yazısı ekinde gelen 11.10.2018 tarihli İmar Komisyonu Raporu 1. maddesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada          

                 İnanç SÜLÜŞ, Akif ÖZMEN, Hamdi ÖZTÜRK, Hasan ÇAKIR, Osman AYDIN, Ali GÜNGÖR, Oktay DOMATESÇİ ve Koral KOLOĞLU’nun 07.02.2019 tarihli dilekçesinde Edirne Milletvekili olarak görev yapan rahmetli Erdin BİRCAN’ın isminin uygun görülecek bir sokak, cadde veya meydana verilmesini talep ettiği, Cemil KAYIŞKOPARAN’ın 08.02.2019 tarihli dilekçesinde Yusuf KİREZ sokağın isminin Erdin BİRCAN Sokak olarak değiştirilmesini talep ettiği anlaşıldı. Bu hususta yapılan görüşme sonunda; ilçemiz Büyük Şehsuvarbey Mahallesi’nde, İnönü Caddesi’ni Park Sokağa bağlayan ve halihazırda isim verilmemiş sokağa “ERDİN BİRCAN SOKAK” isminin verilmesi, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

            

MK.39: Başkanlı Makamı’ nın 29.04.2019 tarih ve 39317329-00-252 sayılı yazısı ekinde gelen 11.10.2018 tarihli İmar Komisyonu Raporu 2. maddesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada          

                 Cemalettin ATALAY, Kemal HATİ ve Nurcan Burcu HATİ’nin 03.01.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Mescit Mahallesi 177 ada 120 parselde kayıtlı taşınmazın Belediye imar planlarında Meslek Lisesi alanı olarak planlı olduğunu beyan ederek taşınmazın imar planlarında Meslek Lisesi alanından çıkarılması konusunda imar plan değişikliği talep ettiği anlaşıldı. Bu hususta yapılan görüşme sonunda; Osman AKGÜN ve Sabri ŞİMŞEK’in ilgili talep dilekçesinde okul alanından çıkartılarak ne amaçla kullanılacağının belirtilmediği sebebiyle talep sahiplerine ne amaçla plan değişikliğinin yapılacağının sorulmasının uygun olacağı hususunda görüş belirtmesine karşın Ahmet AKSOY, Hacer DOĞRUGÜVEN ve Özcan ATAK Uzunköprü mevcut imar planlarında yeterli okul alanı bulunmaması ve Sanayi alanı yakınında Meslek Lisesi alanı bulunmasının uygun olduğundan, ilçemiz Mescit Mahallesi tapuda 177 ada, 120 parselin imar planlarında Mesleki Lisesi alanından çıkarılması, oy birliği ile RED edilmiştir.                

MK.40: Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 26.03.2019 tarih ve 62155231/12/-284 sayılı yazısı ekinde gelen Uzunköprü Süt Üreticileri Birliği Ticari İşletmesi’ nin   21.03.2019 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

          

               Belediyemiz mülkiyetindeki, ilçemiz Şehsuvarbey Mahallesi ada:847 parsel:1’deki taşınmazın, kuzeydoğu kısmında bulunan trafonun yanındaki alandan 7 m² lik alanın, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (d) bendi hükmüne dayanılarak, 1 (Bir) yıl süreli ve bedelsiz olarak, üreticiye destek amacıyla, Uzunköprü Süt Üreticileri Birliği Ticari İşletmesi’ ne tahsis edilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.41: Başkanlık Makamı’nın 02.05.2019 tarih ve 39617329-00-259 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

            

            2018 Mali Yılı Kesin Hesabı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42. maddesine göre Belediye Bütçe ve Muhasebe Tüzüğüne uygun olarak hazırlanmıştır.

           5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesinin 2. Fıkrasına istinaden 2018 Mali Yılı Kurumsal Sınıflandırma Kesin Hesap Cetveli 14 birimden oluşmaktadır.

Özel Kalem Giderlerinin bütçe içindeki payı 6.443.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 1.112.000,00.-TL yedek ödenekten ve kendi içerisinde ödenek aktarması 344.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak toplam 7.211.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten mali yılı içerisinde 7.017.655,59.-TL’ si harcanılmış olup 193.344,41.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 97,31 olarak gerçekleşmiştir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 9.220.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 603.000,00.-TL ödenek aktarması, 3.154.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak toplam 6.669.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 5.961.596,85.-TL’ si harcanılmış olup 707.403,15.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 89,39 olarak gerçekleşmiştir.

Yazı İşleri Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 338.000,00.-TL olarak tahsis edilmiş olup, yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 31.000,00.-TL yedek ödenekten ve kendi içerisinden ödenek aktarması ve 27.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak toplam 342.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten mali yılı içerisinde 262.201,79.-TL’ si harcanılmış olup 79.798,21.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 76,66 olarak gerçekleşmiştir.

            Fen İşleri Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 21.914.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 1.721.000,00.-TL ödenek aktarması, 4.631.000,00-TL ödenek düşülmesi yapılarak toplam 19.004.000,00 TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten, 11.421.949,21.-TL’ si harcanılmış olup 7.582.050,79.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 60,10 olarak gerçekleşmiştir.

            İtfaiye Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 3.633.000,00 TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödenekleri yetmeyen gider kalemlerine kendi bütçesi içerisinde ve yedek ödenekten 226.000,00.-TL ödenek aktarması, 144.000,00.-TL’ si ödenek düşülmesi yapılarak bu ödenekten 3.715.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş olup 3.096.953,42 .-TL harcanılmış olup 618.046,58.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 83,36 olarak gerçekleşmiştir.

            Destek Hizmetleri Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 3.229.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından kendi bütçesi içerisinden ve yedek ödenekten 53.000,00.-TL ödenek aktarması, 23.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak toplam 3.259.000.00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 2.336.329,19.-TL’ si harcanmıştır. 922.670,81.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 71,68 olarak gerçekleşmiştir.

Su İşleri Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 10.218.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 3.365.000,00-TL ödenek aktarması, 99.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak toplam 13.484.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş olup ve bu ödenekten 13.061.597,80.-TL’ si harcanılmıştır. 422.402,20.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 96,86 olarak gerçekleşmiştir.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 1.142.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından kendi bütçesi içerisinden ve yedek ödenekten 325.000,00.-TL ödenek aktarması, 4.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak toplam 1.463.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 791.433,68.-TL’ si harcanılmıştır. 671.566,32.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 54,09 olarak gerçekleşmiştir.

Veteriner İşleri Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 1.427.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 510.000,00.-TL ödenek aktarması, 30.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak 1.907.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 1.519.207,33.-TL’ si harcanılmıştır. 387.792,67.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 79,66 olarak gerçekleşmiştir.

Zabıta Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 1.592.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 111.000,00.-TL ödenek aktarması, 57.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak 1.646.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 1.406.051,54.-TL’ si harcanılmıştır. 239.948,46.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 85,42 olarak gerçekleşmiştir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 3.000.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 59.000,00.-TL ödenek aktarması, 47.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak 3.012.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 940.598,83.-TL’ si harcanılmıştır. 2.071.401,17.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 31,22 olarak gerçekleşmiştir.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nün bütçe içerisindeki payı 3.148.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 113.000,00.-TL ödenek aktarması, 88.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak 3.173.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 2.435.165,18.-TL’ si harcanılmıştır. 737.834,82.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 76,74 olarak gerçekleşmiştir.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün bütçe içerisindeki payı 3.884.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 490.000,00.-TL ödenek aktarması, 105.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak 4.269.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 4.150.524,62.-TL’ si harcanılmıştır. 118.475,38.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 97,22 olarak gerçekleşmiştir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün bütçe içerisindeki payı 2.512.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 118.000,00.-TL ödenek aktarması, 84.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak 2.546.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 1.867.247,03.-TL’ si harcanılmıştır. 678.752,97.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 73,34 olarak gerçekleşmiştir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesinin 2. Fıkrasına istinaden 2018 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırma Kesin Hesap Cetveli Genel Kamu Hizmetleri, Kamu Güveni ve Güvenlik Hizmetleri, Ekonomik İşler ve Hizmetleri, Çevre Koruma Hizmetleri, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri ile Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetlerinden oluşan 6 başlıktan oluşmaktadır.

2018 mali yılı bütçesi ile Genel Kamu Hizmetlerine 16.001.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yedek ödenek ve kendi bütçeleri içerisinden 1.746.000,00.-TL ödenekleri yetmeyen gider kalemlerine aktarması yapılmış olup, yedek ödenekten ve ödeneği fazla gelen gider kalemlerinden 3.525.000,00.-TL ödenek tenkis edilmiştir. Yılsonu ödeneği olarak 14.222.000,00.-TL gerçekleşmiş olup bu ödeneğin 13.241.454,23.-TL’ si harcanmıştır. 980.545,77.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır.Genel Kamu Hizmetleri Giderlerinin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 93,11’dir.

            2018 mali yılı bütçesi ile Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerine 5.225.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde kendi bütçeleri içerisinden 337.000,00.-TL ödenekleri yetmeyen gider kalemlerine aktarması yapılmış olup, ödeneği fazla gelen gider kalemlerinden 201.000,00.-TL ödenek tenkis edilmiştir. Yılsonu ödeneği olarak 5.361.000,00.-TL gerçekleşmiş olup bu ödeneğin 4.503.004,96.-TL’ si harcanmıştır. 857.995,04.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Giderlerinin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 84,00’dir.

            2018 mali yılı bütçesi ile Ekonomik İşler ve Hizmetlere 26.570.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yedek ödenek ve kendi bütçeleri içerisinden 2.284.000,00.-TL ödenekleri yetmeyen gider kalemlerine aktarması yapılmış olup, ödeneği fazla gelen gider kalemlerinden 4.684.000,00.-TL ödenek tenkis edilmiştir. Yılsonu ödeneği olarak 24.170.000,00.-TL gerçekleşmiş olup bu ödeneğin 15.277.485,73.-TL’ si harcanmıştır. 8.892.514,27.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Ekonomik İşler ve Hizmetlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 63,21’dır.    

            2018 mali yılı bütçesi ile Çevre Koruma Hizmetlerine 5.026.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yedek ödenekten ve kendi bütçeleri içerisinden 815.000,00.-TL ödenekleri yetmeyen gider kalemlerine aktarması yapılmış olup, ödeneği fazla gelen gider kalemlerinden 109.000,00.-TL ödenek tenkis edilmiştir. Yılsonu ödeneği olarak 5.732.000,00.-TL gerçekleşmiş olup bu ödeneğin 4.941.958,30.-TL’ si harcanmıştır. 790.041,70.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Çevre Koruma Hizmetleri Giderlerinin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 86,22’dır.

            2018 mali yılı bütçesi ile İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerine 13.218.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yedek ödenekten ve kendi bütçeleri içerisinden 3.424.000,00.-TL ödenekleri yetmeyen gider kalemlerine aktarması yapılmış olup, ödeneği fazla gelen gider kalemlerinden 146.000,00.-TL ödenek tenkis edilmiştir. Yılsonu ödeneği olarak 16.496.000,00.-TL gerçekleşmiş olup bu ödeneğin 14.002.196,63.-TL’ si harcanmıştır. 2.493.803,37.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Giderlerinin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 84,88’dir.

            2018 mali yılı bütçesi ile Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetlerine 5.660.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde kendi bütçeleri içerisinden 231.000,00.-TL ödenekleri yetmeyen gider kalemlerine aktarması yapılmış olup, ödeneği fazla gelen gider kalemlerinden 172.000,00.-TL ödenek tenkis edilmiştir. Yılsonu ödeneği olarak 5.719.000,00.-TL gerçekleşmiş olup bu ödeneğin 4.302.412,21.-TL’ si harcanmıştır. 1.416.587,79.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Giderlerinin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 75,23’dur.

GİDER BÜTÇESİ

2018 Mali yılında Gider Bütçesi:

            2018 Mali Yılı Personel Giderleri Toplamı 11.590.000,00.-TL, Sosyal Güvenlik Kurum ödemeleri toplamı 1.995.000,00.-TL, Mal ve Hizmet Alımları Toplamı 25.645.000,00.-TL, Faiz Giderleri 2.500.000,00.-TL, Cari Transferler Toplamı 2.165.000.00.-TL, Sermaye Giderleri 20.750.000,00.-TL, Sermaye Transferi 3.500.000,00.-TL Yedek Ödenek 3.555.000.00.-TL olmak üzere toplam 71.700.000,00.-TL olarak belirlenmiş 2018 Mali Yılı Gider Bütçesi toplamı 71.700.000,00.-TL olarak tamamlanmıştır.

            2017 Mali yılından 2018 Mali yılına ödenek devri yapılmamış olup, 2018 Mali yılı sonu itibarı ile yılı içerisinde 8.837.000,00.-TL Gider Bütçesi Ekonomik sınıflandırma kalemleri arasında ödenek aktarması yapılmıştır. 2018 Mali yılı Gider Bütçesi gerçekleşme tutarı 56.268.512,06.-TL olarak belirlenmiş ve 2018 Mali yılı Gider Bütçesinin Bütçe Tahmini üzerinden % 78,47 oranında gerçekleşmiştir.

 2018 Mali Yılı Sonu Gider Bütçesi:  56.268.512,06.-TL
 Ekonomik Sınıflandırma.  
 830 01 Personel Giderleri: 10.292.859,86.-TL 
 830 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri: 1.819.794,89.-TL 
 830 03 Mal ve Hizmet Alımları: 22.102.273,08.-TL 
 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: 54.296,55.-TL 
 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları 38.725,37.- TL 
 Metal Ürünü Alımları 15.271,18.- TL 
 Diğer Mal ve Malzeme Alımları 300,00.- TL 
 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:  7.599.632,45.-TL 
 Kırtasiye Alımları   87.756,42.- TL 
 Periyodik Yayın Alımları 29.372,70.- TL 
 Diğer Yayın Alımları 14.405,34.- TL 
 Baskı ve Cilt Giderleri 59.162,02.- TL 
 Temizlik Malzemesi Alımları  40.534,47.- TL 
 Yakacak Alımları 29.036,80.- TL 
 Akaryakıt ve Yağ Alımları 2.654.723,53.- TL 
 Elektrik Alımları 2.657.353,30.- TL 
 Yiyecek Alımları 57.907,71.- TL 
 Yem Alımları 9.982,80.- TL 
 Giyecek Alımları 178.745,21.- TL 
 Spor Malzemesi Alımları 80.699,27.- TL 
 Tören Malzemesi Alımları 120.634,80.- TL 
 Kuşam Alımları282 2.282,30.- TL 
 Tıbbi Malzeme Alımları 61.840,07.- TL 
 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 35.802,00.- TL 
 Diğer Özel Malzeme Alımları 3.164,08.- TL 
 Bahçe Malzemesi Alımları ve Yapım ve Bakım Giderleri 1.072.981,28.- TL 
 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 403.248,15.- TL 
 Yolluklar:  35.371,52.-TL 
 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 24.634,94 .-TL 
 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 10.736,58.- TL 
 Görev Giderleri: 271.728,14.-TL 
 Kusursuz Tazminatlar 5.626,50.- TL 
 Mahkeme Harç ve Giderleri 190.511.,44.- TL 
 Diğer Yasal Giderler 74.052,08.- TL 
 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzer Giderler 1.513,12.- TL 
 Diğer Vergi Resim ve Harçler ve Benzeri Giderler 25,00.- TL 
 Hizmet Alımları: 9.553.466,61.-TL 
 Etüt - Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 348.810,20.- TL 
 Bilgisayar Hizmeti Alımları 37.225,46.- TL 
 Hizmet Alım Suretiyle Çalışan Per.Ödenen Kıd.Taz.Ödemesi 145.134,68.- TL 
 Posta ve Telgraf Giderleri 31.784,46.- TL 
 Telefon Abone ve Kullanım Ücretleri 99.509,77.- TL 
 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri 5.132,89.- TL 
 Yük Taşıma Giderleri 10.667,20.- TL 
 Geçiş Ücretleri 3.512,20.- TL 
 Diğer Taşıma Giderleri 6.147,56.- TL 
 İlan Giderleri 31.846,78.-TL 
 Sigorta Giderleri 80.393,69.- TL 
 Taşıt Kiralama Giderleri 9.375,10.- TL 
 İş Makinası Kiralama Giderleri  99.403,20.- TL 
 Kurslara Katılma ve Diğer Eğitim Giderleri 190,00.- TL 
 Diğer Hizmet Alımları 8.644.333,42.- TL 
 Temsil ve Tanıtma Giderleri:  1.550.751,94.-TL 
 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 1.131.271,99.- TL 
 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 419.479,95.- TL 
 Menkul Mal. Gayr. Mad. Hak Alım. Bak. Onr. Gideri: 2.550.802,05.-TL 
 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 25.870,42.- TL 
 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 68.733,37.- TL 
 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 361,00.- TL 
 Yangından Korunma Malzeme Alımları 7.076,69.- TL 
 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 1.247.485,83.- TL 
 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 5.900,00.- TL 
 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 287.450,64.- TL 
 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 448.985,22.- TL 
 İş Makinası Onarım Giderleri 291.562,79.- TL 
 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 167.376,09.- TL 
 Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Gideri:  331.685,93.-TL 
 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri 7.951,29.- TL 
 Diğer Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Giderleri 3.995,27.- TL 
 Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri 57.433,79.- TL 
 Yol Bakım ve Onarım Giderleri 262.305,58.- TL 
 Tedavi ve Cenaze Giderleri:  154.537,89.-TL 
 Cenaze Giderleri 78.752,64.- TL 
 Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Gideri 75.785,25.- TL 
 830 04 Faiz Ödemeleri: 2.986.904,20.-TL 
 YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri 2.986.904,20.-TL 
 830 05 Cari Transferler: 2.195.703,55.-TL 
 Emekli Sandığına 144.268,79.- TL 
 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandıl vb. Kuruluş 783.873,52.- TL 
 Memurların Öğle Yemeğine Yardım 43.105,28.- TL 
 Sağlık Amaçlı Transfer 80.069,45.- TL 
 Muhtaç Asker Ailelerine Yardım  117.786,00.- TL 
 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler 467.019,77.- TL 
 İller Bankasına Verilen Paylar  559.580,74.- TL 
 830 06 Sermaye Giderleri:  13.588.056,00.-TL 
 Diğer Gayrimenkul Alım ev Kamulaştırılması Giderleri 115.839,35.- TL 
 Hizmet Binası 651.696,07.- TL 
 Yol Yapım Giderleri 5.368.994,52.- TL 
 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri 6.528.866,40.- TL 
 Diğerleri 922.659,66.- TL 
 830 07 Sermaye Transferi:  3.282.920,48.- TL 
 Kamu Ortaklıklarında 3.282.920,48.- TL 
 T O P L A M 56.268.512,06.-TL 


            2018 Mali yılı sonu itibarı ile Bütçe Giderleri olarak tahakkuk eden miktarlar ile tahakkuk ettiği halde hak ediş sahibinin başvurmaması veya yılsonu nedeni ile tahakkuk etmiş olduğundan ödenmediği için 12.455.210,78.-TL Bütçe Emanetine alınarak 2018 Mali yılına devredilmiş olup yılsonu itibari ile 15.431.487,94.-TL ödenek kullanılmayıp imha edilmiştir.

    

G E L İ R B Ü T Ç E Sİ

=====================================

1-        Vergi Gelirleri

2-        Vergi Dışı Gelirler (Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri)

3-        Alınan Bağış ve Yardımlar

4-        Diğer Gelirler

5-        Sermaye Gelirleri

Vergi Gelirleri: Vergi Gelirleri 2018 Mali Yılı Bütçesi ile tahmin olunan 5.137.000.00.-TL ye karşılık geçen yıldan devrolan 3.653.495,30.-TL 2018 Mali Yılı Tahakkuku 5.271.170,94.-TL ile ceman 8.924.666,24.-TL toplam tahakkuka karşılık olarak yılı içerisinde 4.620.966,97.-TL tahsilat sağlanmış olup 4.303.699,27.-TL 2019 Mali yılına alacak devrolunmuştur.

   Tahakkuk  Tahsilat
 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler:  4.938.677,73.-TL   1.879.855,78.-TL 
 Bina Vergisi: 2.247.473,29.-TL  1.027.226,66.-TL 
 Arsa Vergisi: 721.382,03.-TL  272.239,52.-TL 
 Arazi Vergisi: 451.330,21.-TL  174.158,19.-TL 
 Çevre Temizlik Vergisi: 1.518.492,20.-TL  406.231,41.-TL 
 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Gelirleri: 1.372.229,54.-TL  991.451,07.-TL 
 (Haberleşme,Elektrik Tük.Verg.Eğlence Vergisi,Yangın Sig.İlan ve Rekl.Verg.)    
 Harçlar :  2.613.758,97.-TL  1.749.660,12.-TL 
 (Bina İnş.Hrc.İşgaliye Hrc.İşyeri Açm.Ruh. Harcı ,Hafta Tatil Ruh.Hrc. Vs.)    

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: Diğer Gelirleri kapsayan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2018 Mali yılı Bütçesi ile Tahmin olunan 11.616.000,00.-TL ye karşılık olarak geçen yıldan devrolan 9.312.757,23.-TL, 2018 Mali yılı Tahakkuku 9.602.801,27.-TL ile ceman 18.915.558,50.-TL ye karşılık olarak yılı içerisinde 8.489.195,70.-TL tahsilat sağlanmış 10.426.362,80.-TL 2019 Mali Yılına alacak devrolunmuştur.    

   Tahakkuk    Tahsilat 
 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri :  14.175.728,24.-TL  6.136.678,18.-TL 
 İlan Reklam Gelirleri: 19.207,20.-TL  11.501,07.-TL 
 Çevre ve Esenlik Hiz. İlişk. Gelirler: 1.393.883,24.-TL  698.222,05.-TL 
 Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler: 2.946,96.-TL  2.946,96.-TL 
 Su Hizmetlerine Ait Gelirler: 10.895.923,43.-TL  4.381.935,42.-TL 
 Ulaştırma Hiz. İlş. Gelirler: 302.006,23.-TL  255.935,82.-TL 
 Tar. Hiz. İlişkin Gelirler: 66.895,86.-TL  23.234,51.-TL 
 Diğer Hizmet Gelirleri: 1.494.865,32.-TL  762.902,35.-TL 
 Kurumlar Hasılatı:  2.520.169,86.-TL  1.215.773,78.-TL 
 Kira Gelirleri: 2.219.660,40.-TL  1.136.743,74.-TL 
     

Alınan Bağış ve Yardımlar: 2018 Mali yılı Bütçesi ile tahmin olunan 330.000,00.-TL ye karşılık olarak yılı içerisinde 145.929,02.-TL tahakkuk ve tahsilat sağlanmıştır.

Diğer Gelirler:   2018 Mali yılı Bütçesi ile tahmin olunan 26.417.000,00.-TL ye karşılık olarak, geçen yıldan devrolan tahakkuk artığı 637.472,41.-TL, 2018 Mali Yılı Tahakkuku 28.266.392,64.-TL toplam tahakkuk 28.903.865,05.-TL ye karşılık olarak 28.215.339,81.-TL tahsilat sağlanarak 688.525,24.-TL 2019 Mali yılına alacak devrolunmuştur.

Sermaye Gelirleri: 2018 Mali yılı Bütçesi ile tahmin olunan 20.800.000,00.-TL ye karşılık olarak, 2018 Mali Yılında 985.705,52.-TL tahakkuk ve tahsilat gerçekleşmiştir.

 

            Genel olarak 2018 Mali yılı Bütçesi ile Tahmin olunan Gelir Bütçesi toplamı 64.300.000,00.-TL ye karşılık olarak 2018 Mali Yılı Gelir Tahakkuku 44.271.999,39.-TL toplam tahakkuk elde edilerek Bütçe Tahminine Göre % 68,85 oranında gerçekleşme elde edilmiştir. 2017 Mali yılı tahakkuk artığı 13.603.724,94.-TL, 2018 yılı tahakkuk ile toplam 57.875.724,33.-TL tahakkuka karşılı olarak 42.457.137,02.-TL tahsilat elde edilerek % 73,36 oranında gerçekleşme elde edilmiştir.

            2018 Mali yılı içerisinde tahakkuk edipte yılsonu nedeni ile tahsil edilmeyen toplam 15.418.587,31.-TL tahakkuk artığı 2019 Mali yılına alacak devrolunmuştur.                                                         2018 Mali Yılı Sonu İtibarı ile Bankalarda mevcut 277.910,12.-TL 2019 Mali yılına nakit olarak devredilmiştir. 2018 Mali yılı sonu itibarı ile 50.595,65.-TL çekilmeyen çek ve gönderme emri 2019 Mali yılına devredildiği görülmüştür.

            

.   5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42. maddesine göre hazırlanan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesi gereğince; Belediyemiz birimlerinin gider – gelir bütçesi, birim müdürlüklerinin ismi tek tek okunarak Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda, Belediyemiz 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı, Meclis Üyesi Mustafa RAVALI, Meclis Üyesi Fatih YÜREKDURMAZ, Meclis Üyesi Orkan ALGÜL ve Meclis Üyesi İsmail ATEŞ’ in ÇEKİMSER oylarına karşılık oy çokluğu ile KABUL edilmiştir.

MK.42: Başkanlık Makamı’nın 29.04.2019 tarih ve 39617329-00-254 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

            

                İlçemize kültürel, sosyal, ekonomik açıdan yarar sağlayacağı düşünülen, halk tarafından da yapılması istenilen festivalin, 4. Uzunköprü Kültür, Sanat ve Tarım Festivali adıyla, 19-20-21-22 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenmesi, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.43: Başkanlık Makamı’nın 02.05.2019 tarih ve 39617329-00-259 sayılı yazısı ekinde gelen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdare Dava Dairesi’ nin 2019/701 numaralı karar evrakının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

            

            03.01.2006 tarih ve 8 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen “Uzunköprü Belediyesi Şehir İçerisinde Çalışacak Olan Minibüslerin Faaliyetlerine Dair Yönetmeliğin 5. maddesi (a) fıkrasında “Şehir içerisinde toplu taşımacılık yapacak olan minibüslere ne şekilde çalışma izni verileceğini ilgili Kanun gereğince Uzunköprü Belediye Meclisi tespit eder.” hükmü doğrultusunda, 30.04.2020 tarihine kadar ruhsat verme yöntemi ile ruhsatlandırılması ve çalışmalarına izin verilmesi ile 30.04.2020 tarihine kadar ruhsat verme yöntemi ile 6 adet hat üzerinde 49 adet aracın çalıştırılmasına, ruhsat harcı olarak yıllık 3.600,00 TL. bedelin 12 eşit taksitle tahakkuk ettirilerek sahibinden alınması, Meclis Üyesi Mustafa RAVALI, Meclis Üyesi Fatih YÜREKDURMAZ, Meclis Üyesi Orkan ALGÜL ve Meclis Üyesi İsmail ATEŞ’ in ÇEKİMSER oylarına karşılık oy çokluğu ile KABUL edilmiştir.

MK.44: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 03.05.2019 tarih ve 88701751-13-876 sayılı yazısı ile Meclis gündeminde yer alan; İlçemiz Mescit Mahallesi ada:172, parsel:7, ada:691, parsel:7-16, ada:1109, parsel:10’da kayıtlı taşınmazların 1 m2 için rayiç bedeli 22.11.2018 tarih 344 sayılı Belediye Encümen Kararı ile 20.00 TL olarak belirlenmiş, ilgili taşınmazların 2019 yılı emlak rayiç değeri 22.40 TL’dir. Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde yapısı bulunup 3194 sayılı İmar Kanunun Geçici 16. Maddesine göre yapı kayıt belgesi alarak ilgili taşınmazların taraflarına satılmasını talep eden;

1-) 16306961686 T.C. kimlik numaralı Rasim KALAY’ a 691 ada 16 parselin (132,29 m2 X 22,40 TL) 2963,30 TL bedelle,

2-) 44278028410 T.C. kimlik numaralı Fatoş DAMPA’ya 691 ada 7 parselin (313,01 m2 X 22,40 TL) 7011,42 TL bedelle,

3-) 29836509822 T.C. kimlik numaralı Gamze ÖZKAN’a 172 ada 7 parselin 1/3 hissesini (156,23 m2 X 22,40 TL) 3499,63 TL bedelle,

4-) 16489955670 T.C. kimlik numaralı Fatma KALAYCI 1109 ada 10 parselin ½ hissesini (90,82 m2 X 22,40 TL) 2034,37 TL bedelle, 3194 Sayılı imar Kanunun geçici 16. maddesine istinaden satılması, Belediye mülkiyetinde olan taşınmazların yukarıda adı geçen hak sahiplerine tapu devirlerinin yapılması, tapu devri yapılan vatandaşlara ilgili taşınmazların belirlenen bedellerini belediyemize ödemeleri için faizsiz tapu devir tarihi itibariyle 4 eşit taksitte ödenmek suretiyle 2 yıl süre verilmesi, devri yapılacak ilgili tapulara satış işlemi ile birlikte belirlenen satış bedeli tutarında kanuni ipotek konulması, tapuda satış masraflarının Belediyemiz tarafından ödenmesi, Tapu devir işlemleri için Belediyemiz Avukatı Erhan EREN’ e yetki verilmesi, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

 Özlem BECAN  Ali Bülent ULUSOY Birsen ÇOTRA 
 Meclis Başkanı  Meclis Kâtibi  Meclis Kâtibi

 

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü