Meclis Kararları

 UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 07.02.2017 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.   ==================================================================

KARAR TARİHİ: 07.02.2017                                                   KARAR NO:02

 

Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca olağan 2017 Yılı Şubat ayı oturumu için 07.02.2017 Salı günü, Saat: 14.00’da Belediye Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in Başkanlığında: Recep GÜZEL- Ali İhsan SARI-Sevinç KARAMOLLA-Necmettin AKIN-Özcan ATAK- Zeliha TOKATLI-Muharrem ÖZGEN-Osman AKGÜN-Hacer DOĞRUGÜVEN-Sabri ŞİMŞEK-Zafer KANLI-Azbiye ATAŞ-Özcan DEBRELİ ve Şahin ŞENGÜL’ ün iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.

 

MK.13: 12.01.2017 tarihli İmar Komisyonu toplantısının 1. maddesi; “03.01.2017 tarihli Belediye Meclisi’nden komisyonumuza havale edilen, Lişko Nak. Tahmil Tahliye Temizlik Eğt. ve Bakım Onarım Hiz. Pet. Gıda Tarım Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 21.12.2016 tarihli dilekçesindeki; ilçemiz Habib Hoca Mahallesi tapunun Pafta: -- ada:351 Parsel:76’da şirketleri adına kayıtlı bulunan taşınmazın Bakım Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak mevcut olan imar planının kuzey kısmında Ticari Alan (Kır Bahçesi Açık Hava Düğün Salonu) olarak tadilat yapılması talebi komisyonumuzca görüşüldü. Komisyonumuzca söz konusu taşınmaza ait imar planının 04.02.2005 tarih 11 sayılı Belediye Meclis kararı ile Bakım Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak kurum görüşleri alınarak onaylandığı görülerek taşınmazda talep edilen plan tadilatının uygunluğu konusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden görüş alınmasına, uygun görüş gelmesi halinde taşınmazın Bakım Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu ile Ticari Alan (Kır Bahçesi Açık Hava Düğün Salonu) olarak tadilat yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” şeklinde karara bağlanmıştır.

 

İmar Komisyonu’nun kararı Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda; söz konusu taşınmaza ait imar planının 04.02.2005 tarih 11 sayılı Belediye Meclis kararı ile Bakım Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak kurum görüşleri alınarak onaylandığı görülerek, taşınmazda talep edilen plan tadilatının uygunluğu konusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden görüş alınmasına, taşınmaza ait plan tadilatının onanması konusunun gelecek görüş sonrası Belediye Meclisi’nce değerlendirilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

MK.14: 12.01.2017 tarihli İmar Komisyonu toplantısının 2. maddesi; “03.01.2017 tarihli Belediye Meclisi’nden komisyonumuza havale edilen, Edirne Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 22.12.2016 tarih 97388459-755-E.14481383 sayılı yazıları ile ilçemiz Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi tapuda pafta:141 Ada:1008 Parsel:17’de kayıtlı bulunan taşınmaza 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Bakanlık Makamı’nın 27.07.2016 tarih 7983248 sayılı olurları ile el konması ve taşınmazın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Valilik oluru ile devredilmesi sebebiyle İmar planındaki kullanım koşulunun Resmi Kurum Alanı’na dönüştürülmesi talebi Komisyonumuzca görüşüldü. Komisyonumuzca söz konusu taşınmaza ait imar planı kullanım koşulunun Ayrık Nizam 3 kat Konut Alanı’ndan Resmi Kurum Alanı’na dönüştürülmesi için plan tadilatı yapılması, taşınmaza 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Bakanlık Makamı’nın 27.07.2016 tarih ve 7983248 sayılı olurları ile el konması ve taşınmazın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Valilik oluru ile devredilmesi sebebiyle uygun bulunmuştur.” şeklinde karara bağlanmıştır.

 

İmar Komisyonu’nun kararı Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda; taşınmazın 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, Bakanlık Makamı’nın 27.07.2016 tarih ve 7983248 sayılı olurları ile el konması ve taşınmazın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Valilik oluru ile devredilmesi sebebiyle söz konusu taşınmaza ait imar planı kullanım koşulunun, Ayrık Nizam 3 kat Konut Alanı’ndan Resmi Kurum Alanı’na dönüştürülmesi için plan tadilatı yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.15: Kulüplerinin; taekwondo branşında ilçemizi hem ulusal hem de uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğini, sporcuları Ayşe ASMA’nın Türkiye 2. olarak 2016 yılını açtıkları, yine Ayşe ASMA ile Kulüpler Avrupa 3. sü olduklarını, Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonluğu’nu kazandıklarını, Konya’da 4 minik sporcuları ile madalya aldıklarını, 2017 Şubat ayında önce 6-10 Şubat 2017 tarihlerinde Avrupa Kulüpler ve ardından 11-14 Şubat 2017 tarihlerinde Türkiye Açık Turnuvası’na katılım sağlayacaklarını, 1-5 Mart 2017 tarihlerinde de Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’na 8 sporcu ile katılacaklarını belirttikleri ve uygun görüldüğü takdirde 2017 yılının ilk aylarında başlayan turnuvalar için gerekli maddi desteğin sağlanması talebindeki, Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü Derneği’nin 01.02.2017 tarih ve 2017/02 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü Derneği’ne, katıldığı turnuvalarda ilçemizi hem ulusal hem de uluslararası alanda başarıyla temsil ettikleri için ve  2017 yılının ilk aylarında başlayacak turnuvalarda harcamalarına maddi destek amacıyla 5.000,00.-TL. (Beşbin) maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.16: Kulüplerinin; futbol A takım kategorisinde 2015-2016 Edirne Süper Amatör şampiyonu olarak Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etmeye hak kazandığını, 2016-2017 futbol sezonunda başarılı bir şekilde ligde mücadele ettiklerini, faaliyet gösterdikleri Futbol (A takım –U19-U17-U15-U13-U12), Voleybol (genç-yıldız bayan) branşlarında 2016-2017 sezon öncesi oluşturulan tahmini bütçelerinin 800.000.- TL. olduğunu, ilk etapta eğitmen, barınma, gıda, malzeme, konaklama, ulaşım giderlerinin karşılanması için maddi yardım talebindeki, Uzunköprüspor Kulübü Derneği’nin, 02.02.2017 tarihli yazılarının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı’nca hazırlanarak Bakanlar Kurulu’nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprüspor Kulübü                                                                                                                                     Derneği’ne, sporcularının eğitmen, barınma, gıda, malzeme, konaklama, ulaşım giderleri için 50,000,00.-TL. (Ellibin) maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.17:1970 yılından beri derneklerinin faaliyetini sürdürdüğünü, gelecekte de yaşamına devam edebilmesi, Uzunköprü’ye ve Uzunköprülülere müzik adına hizmet verebilmesi için maddi desteğe ihtiyaçları olduğunu, yaklaşmakta olan konser çalışmaları ile ilgili harcamalar ve faaliyetlerinde kullanmak üzere maddi yardım talebi konusundaki, Uzunköprü Musiki Derneği’nin 06.02.2017 tarih ve 2017/2 sayılı yazısının, Meclis gündemine oy birliği ile alınarak yapılan oylamada;

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı’nca hazırlanarak Bakanlar Kurulu’nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprü Musiki Derneği’ne, düzenleyecekleri konser için yapılacak harcamalar ve dernek faaliyetleri ile ilgili diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla 6.000,00-TL. (Altıbin) maddi yardım yapılması, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

MK.18: Uzunköprü Belediyesi 2017 Mali Yılı Ücret Tarifesi’nin 11.8 sayılı “Şehiriçi Taksi ve Minibüslerden Alınan Ücretler” başlıklı “D4 Ruhsat Belgesi İçin Gerekli İzin Yazısı” alt başlıklı maddesinde 2017 yılı için D4 İzin Yazısı Bedeli 500,00.-TL. olarak belirlenmiştir. İlk defa D4 Belgesi alacaklar için 1.000,00.-TL.; D4 Belgesi mevcut olup yenileme yapacaklar için 500,00.-TL. ücret alınması konusunun Belediye Meclisi’nce görüşülmesi talebindeki, Zabıta Müdürlüğü’nün 06.02.2017 tarih ve 63286656-15-121 sayılı yazısının, Meclis gündemine oy birliği ile alınarak yapılan oylamada;

 

İlk defa D4 Belgesi alacaklar için 1.000,00.-TL.; D4 Belgesi mevcut olup yenileme yapacaklar için 500,00.-TL. ücret alınmasına, bu şekilde 2017 Mali Yılı Ücret Tarifesi’ne eklenmesine, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

MK.19: 2016 – 2017 sezonunun 2. yarısında takımlarının, ulaşım masraflarını ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için maddi yardım talebi konusundaki, 18 Kasım Kurtuluşspor Kulübü Derneği’nin, 06.02.2017 tarihli yazısının, Meclis gündemine oy birliği ile alınarak yapılan oylamada;

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; 18 Kasım Kurtuluşspor Kulübü Derneği’ne, sezonun 2. yarısında takımlarının deplasman maçlarına ulaşım masrafları için ve diğer ihtiyaçlarına katkı amacıyla 20.000,00.-TL. (Yirmibin) maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

 

 

 

 

Av. Enis İŞBİLEN                           Hacer DOĞRUGÜVEN                     Necmettin AKIN

Meclis Başkanı                                     Meclis Katibi                                  Meclis Katibi

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü