Meclis Kararları

         UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 02.05.2017 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.   ==================================================================

            KARAR TARİHİ: 02.05.2017                                                     KARAR NO:05

             Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca olağan 2017 Yılı Mayıs ayı oturumu için 02.05.2017 Salı günü, Saat: 14.00’da Belediye Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in Başkanlığında: Recep GÜZEL- Ahmet AKSOY-Ali İhsan SARI-Sevinç KARAMOLLA-Necmettin AKIN-Zeliha TOKATLI-Muharrem ÖZGEN-Osman AKGÜN-Hacer DOĞRUGÜVEN-Sabri ŞİMŞEK-Zafer KANLI-Azbiye ATAŞ-Özcan DEBRELİ ve Şahin ŞENGÜL’ ün iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.

MK.47: Başkanlık Makamı’ nın 18.04.2017 tarih ve 39617329-00-404 sayılı yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

            İmar Komisyon Raporu Başkanlıkça oylamaya sunuldu: Yapılan oylama sonunda; İsmail Aşkı ÇORA, Cihan 1 Harita Tic.Ltd.Şti., Gürbüzler Mob.Tic.Ltd.Şti., Salim ÇALIŞKAN, Fatma ÇALIŞKAN ve Hafize ÇALIŞKAN’ ın 30.03.2017 tarihli dilekçesindeki; ilçemiz Halisehatuh Mahallesi tapuda pafta:43, ada:133, parsel: 7-8-9-37-38-39 ve 40 da adlarına kayıtlı bulunan taşınmazların mevcut imar planındaki Otopark Alanı olan yapılaşma koşulunun dilekçeleri eki krokide gözüktüğü üzere taşınmazlarını kapsayan kısmın Ticari + Konut Alanı olarak tadilatının yapılması talebi komisyonumuzca görüşüldü. Komisyonumuzca söz konusu taşınmazlara ait yürürlükte olan İmar Planı ve Kadastro paftaları üzerinde inceleme yapılmıştır. Tadilat talep edilen alanın İmar  Planındaki Otopark Alanı olan yapılaşma koşulunun talep sahiplerinin taşınmazlarını içine alacak şekilde Ticaret + Konut Alanı olarak tadilat yapılması söz konusu alanda planlanmış olan Otopark Alanı’nın bütünlüğünü bozacağı ve bu bölgede başkaca bu amaçla kullanılabilecek alan bulunmaması sebebiyle  komisyonumuzca uygun bulunmadığı, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.48: Çalıköy Muhtarlığı’nın 19.04.2017 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; Çalıköy piknik alanlarında kullanılmak üzere, 5 adet piknik masası ve 3 adet çöp konteynırın yapılarak ilçemiz Çalıköy Muhtarlığı’na teslim edilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.49: Başkanlık Makamı’ nın 26.04.2017 tarih ve 39617329-00-436 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

2016 Mali Yılı Kesin Hesabı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42. maddesine göre Belediye Bütçe ve Muhasebe Tüzüğüne uygun olarak hazırlanmıştır.

           5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesinin 2. Fıkrasına istinaden 2016 Mali Yılı Kurumsal Sınıflandırma Kesin Hesap Cetveli 14 birimden oluşmaktadır.

Özel Kalem Giderlerinin bütçe içindeki payı 7.376.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 666.000,00.-TL yedek ödenekten ve kendi içerisinde ödenek aktarması 403.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak toplam 7.639.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten mali yılı içerisinde 2.530.414,69.-TL’ si harcanılmış olup 5.108.585,31.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 33,12 olarak gerçekleşmiştir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 8.051.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 151.900,00.-TL ödenek aktarması, 2.651.900,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak toplam 5.551.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 3.533.596,50.-TL’ si harcanılmış olup 2.017.403,50.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 63,66 olarak gerçekleşmiştir.

Yazı İşleri Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 230.000,00.-TL olarak tahsis edilmiş olup, yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 26.000,00.-TL yedek ödenekten ve kendi içerisinden ödenek aktarması ve 1.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak toplam 255.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten mali yılı içerisinde 187.622,90.-TL’ si harcanılmış olup 67.377,10.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 73,58 olarak gerçekleşmiştir.

            Fen İşleri Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 9.033.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 768.800,00.-TL ödenek aktarması, 543.800,00-TL ödenek düşülmesi yapılarak toplam 9.258.000,00 TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten, 6.735.498,13.-TL’ si harcanılmış olup 2.522.501,87.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 72,75 olarak gerçekleşmiştir.

            İtfaiye Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 3.692.000,00 TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödenekleri yetmeyen gider kalemlerine kendi bütçesi içerisinde ve yedek ödenekten 262.000,00.-TL ödenek aktarması, 30.000,00.-TL’ si ödenek düşülmesi yapılarak bu ödenekten 3.924.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş olup 2.844.457,76 .-TL harcanılmış olup 1.079.542,24.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 72,49 olarak gerçekleşmiştir.

            Destek Hizmetleri Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 3.065.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından kendi bütçesi içerisinden ve yedek ödenekten 534.850,00.-TL ödenek aktarması, 57.850,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak toplam 3.542.000.00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 2.958.746,06.-TL’ si harcanmıştır. 583.253,94.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 83,53 olarak gerçekleşmiştir.

Su İşleri Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 14.670.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 621.000,00-TL ödenek aktarması, 88.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak toplam 15.203.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş olup ve bu ödenekten 11.314.245,73.-TL’ si harcanılmıştır. 3.888.754,27.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 74,42 olarak gerçekleşmiştir.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 1.716.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından kendi bütçesi içerisinden ve yedek ödenekten 107.000,00.-TL ödenek aktarması, 90.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak toplam 1.733.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 478.918,31.-TL’ si harcanılmıştır. 1.254.081,69.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 27,63 olarak gerçekleşmiştir.

Veteriner İşleri Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 1.345.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 40.000,00.-TL ödenek aktarması, 23.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak 1.362.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 676.992,18.-TL’ si harcanılmıştır. 685.007,82.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 49,70 olarak gerçekleşmiştir.

Zabıta Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 1.118.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 225.250,00.-TL ödenek aktarması, 14.250,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak 1.329.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 1.208.402,66.-TL’ si harcanılmıştır. 120.597,34.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 90,92 olarak gerçekleşmiştir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 1.638.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 14.000,00.-TL ödenek aktarması, 3.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak 1.649.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 741.001,39.-TL’ si harcanılmıştır. 907.998,61.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 44,94 olarak gerçekleşmiştir.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nün bütçe içerisindeki payı 2.756.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 703.000,00.-TL ödenek aktarması, 628.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak 2.831.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 2.056.109,72.-TL’ si harcanılmıştır. 774.890,28.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 72,63 olarak gerçekleşmiştir.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün bütçe içerisindeki payı 3.231.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 372.000,00.-TL ödenek aktarması, 102.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak 3.501.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 3.253.909,75.-TL’ si harcanılmıştır. 247.090,25.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 92,94 olarak gerçekleşmiştir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün bütçe içerisindeki payı 1.710.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 187.000,00.-TL ödenek aktarması, 43.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak 1.854.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 1.557.593,93.-TL’ si harcanılmıştır. 296.406,07.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 84,01 olarak gerçekleşmiştir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesinin 2. Fıkrasına istinaden 2016 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırma Kesin Hesap Cetveli Genel Kamu Hizmetleri, Kamu Güveni ve Güvenlik Hizmetleri, Ekonomik İşler ve Hizmetleri, Çevre Koruma Hizmetleri, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri ile Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetlerinden oluşan 6 başlıktan oluşmaktadır.

2016 mali yılı bütçesi ile Genel Kamu Hizmetlerine 15.657.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yedek ödenek ve kendi bütçeleri içerisinden 843.900,00.-TL ödenekleri yetmeyen gider kalemlerine aktarması yapılmış olup, yedek ödenekten ve ödeneği fazla gelen gider kalemlerinden 3.055.900,00.-TL ödenek tenkis edilmiştir. Yılsonu ödeneği olarak 13.445.000,00.-TL gerçekleşmiş olup bu ödeneğin 6.251.634,09.-TL’ si harcanmıştır. 7.193.365,91.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır.Genel Kamu Hizmetleri Giderlerinin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 46,50’dir.

            2016 mali yılı bütçesi ile Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerine 4.810.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde kendi bütçeleri içerisinden 487.250,00.-TL ödenekleri yetmeyen gider kalemlerine aktarması yapılmış olup, ödeneği fazla gelen gider kalemlerinden 44.250,00.-TL ödenek tenkis edilmiştir. Yılsonu ödeneği olarak 5.253.000,00.-TL gerçekleşmiş olup bu ödeneğin 4.052.860,42.-TL’ si harcanmıştır. 1.200.139,58.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Giderlerinin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 77,15’dir.

            2016 mali yılı bütçesi ile Ekonomik İşler ve Hizmetlere 13.443.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yedek ödenek ve kendi bütçeleri içerisinden 1.343.650,00.-TL ödenekleri yetmeyen gider kalemlerine aktarması yapılmış olup, ödeneği fazla gelen gider kalemlerinden 624.650,00.-TL ödenek tenkis edilmiştir. Yılsonu ödeneği olarak 14.162.000,00.-TL gerçekleşmiş olup bu ödeneğin 10.371.236,37.-TL’ si harcanmıştır. 3.790.763,63.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Ekonomik İşler ve Hizmetlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 73,23’dir.    

            2016 mali yılı bütçesi ile Çevre Koruma Hizmetlerine 4.947.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yedek ödenekten ve kendi bütçeleri içerisinden 479.000,00.-TL ödenekleri yetmeyen gider kalemlerine aktarması yapılmış olup, ödeneği fazla gelen gider kalemlerinden 192.000,00.-TL ödenek tenkis edilmiştir. Yılsonu ödeneği olarak 5.234,000,00.-TL gerçekleşmiş olup bu ödeneğin 3.732.828,06.-TL’ si harcanmıştır. 1.501.171,94.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Çevre Koruma Hizmetleri Giderlerinin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 71,32’tir. 

            2016 mali yılı bütçesi ile İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerine 16.308.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yedek ödenekten ve kendi bütçeleri içerisinden 635.000,00.-TL ödenekleri yetmeyen gider kalemlerine aktarması yapılmış olup, ödeneği fazla gelen gider kalemlerinden 91.000,00.-TL ödenek tenkis edilmiştir. Yılsonu ödeneği olarak 16.852.000,00.-TL gerçekleşmiş olup bu ödeneğin 12.055.247,12.-TL’ si harcanmıştır. 4.796.752,88.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Giderlerinin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 71,54’dir.

            2016 mali yılı bütçesi ile Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetlerine 4.466.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde kendi bütçeleri içerisinden 890.000,00.-TL ödenekleri yetmeyen gider kalemlerine aktarması yapılmış olup, ödeneği fazla gelen gider kalemlerinden 671.000,00.-TL ödenek tenkis edilmiştir. Yılsonu ödeneği olarak 4.685.000,00.-TL gerçekleşmiş olup bu ödeneğin 3.613.703,65.-TL’ si harcanmıştır. 1.071.296,35.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Giderlerinin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 77,13’tür.

 GİDER BÜTÇESİ

 2016 Mali yılında Gider Bütçesi:

            2016 Mali Yılı Personel Giderleri Toplamı 10.233.000,00.-TL, Sosyal Güvenlik Kurum ödemeleri toplamı 1.628.000,00.-TL, Mal ve Hizmet Alımları Toplamı 19.262.000,00.-TL, Faiz Giderleri 1.200.000,00.-TL, Cari Transferler Toplamı 6.893.000.00.-TL, Sermaye Giderleri 15.970.000,00.-TL ve Yedek Ödenek 4.445.000.00.-TL olmak üzere toplam 59.631.000,00.-TL olarak belirlenmiş 2016 Mali Yılı Gider Bütçesi toplamı 59.631.000,00.-TL olarak tamamlanmıştır.

           2015 Mali yılından 2016 Mali yılına ödenek devri yapılmamış olup, 2016 Mali yılı sonu itibarı ile yılı içerisinde 4.678.800,00.-TL Gider Bütçesi Ekonomik sınıflandırma kalemleri arasında ödenek aktarması yapılmıştır. 2016 Mali yılı Gider Bütçesi gerçekleşme tutarı 40.077.509,71.-TL olarak belirlenmiş ve 2016 Mali yılı Gider Bütçesinin Bütçe Tahmini üzerinden  % 67,21 oranında gerçekleşmiştir.

 2016 Mali Yılı Sonu Gider Bütçesi:  40.077.509,71.-TL 
 Ekonomik Sınıflandırma.  
 830 01 Personel Giderleri:  9.260.136,78.-TL 
 830 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri: 1.591.060,08.-TL 
 830 03 Mal ve Hizmet Alımları:  16.903.686,98.-TL 
 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: 45.288,28.-TL 
 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları 21.269,97 TL 
 Metal Ürünü Alımları 24.018,31 TL 
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:  5.402.739,67.-TL 
 Kırtasiye Alımları 50.517,93 TL 
 Büro Malzemesi Alımları 833,91 TL
 Peryodik Yayın Alımları 7.258,52 TL
 Diğer Yayın Alımları 23.377,08 TL
 Baskı ve Cilt Giderleri 96.545,36 TL
 Temizlik Malzemesi Alımları 83.328,94 TL
 Yakacak Alımları 21.834,48 TL
 Akaryakıt ve Yağ Alımları 1.403.566,37 TL
 Elektrik Alımları 2.305.294,37 TL
 Yiyecek Alımları 29.852,21 TL
 Yem Alımları 7.080.00 TL
 Giyecek Alımları 53.632,60 TL
 Spor Malzemesi Alımları 30.317,58 TL
 Tören Malzemesi Alımları 78.447,07 TL
 Tıbbi Malzeme Alımları 39.391,91 TL
 Zirai Malzeme Alımları 24.265,93 TL
 Diğer Özel Malzeme Alımları 5.207,04 TL 
 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mak. ve Tech.  Onarım G. 30,00 TL 
 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 725.074,54 TL 
 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 376.883,46 TL 
 Yolluklar : 35.186,20.-TL 
 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 20.130,27 TL 
 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 15.055,93 TL 
 Görev Giderleri:  122.285,22.-TL 
 Kusur Tazminatları 22.260,67 TL  
 Mahkeme Harç ve Giderleri 62.941,31 TL 
 Ödül İkramiye ve Benzeri Ödemeler 2.307,01 TL 
 Diğer Yasal Giderler 28.839,13 TL 
 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 812,98 TL 
 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 4.799,12 TL 
 Diğer Vergi Resim Harçlar ve Benzeri Giderler 325,00 TL 
 Hizmet Alımları: 7.258.349,93.-TL 
 Etüt - Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 125.921,20 TL
 Bilgisayar Hizmet Alımları 155.441,92 TL
 Posta ve Telgraf Giderleri 18.668,77 TL
 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 107.832,60 TL
 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri   4.430,93 TL
 Yük Taşıma Giderleri  743,40 TL
 Geçiş Ücretleri 2.249,05 TL
 Diğer Taşıma Giderleri 2.196,41 TL
 İlan Giderleri 49.721,99 TL
 Sigorta Giderleri 60.033,05 TL
 İş Makinası Kiralama Giderleri 4.229,00 TL
 Diğer Kiralama Giderleri 1.550,00 TL
 Kurslara Katılma ve Diğer Eğitim Giderleri 2.800,00 TL
 Diğer Hizmet Alımları 6.722.531,61 TL
 Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri : 1.091.438,67.-TL 
 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 678.650,31 TL
 Tanıtım, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 412.788,36 TL
 Menkul Mal. Gayr. Mad. Hak Alım. Bak. Onr. Gideri: 2.390.329,08.-TL
 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 127.423,91 TL
 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 108.512,20 TL
 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 3.904,12 TL
 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 6.018,43 TL
 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 1.405.612,13 TL
 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 5.123,19 TL
 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 179.359,82 TL
 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 294.029,76 TL
 İş Makinası Onarım Giderleri 172.253,27 TL
 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 88.092,25 TL
 Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Gideri: 509.043,70.-TL
 Büro Bakım ve Onarım Gideri 1.187,53 TL 
 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri 31.529,63 TL 
 Diğer Hizmet ve Onarım Giderleri 61.488,77 TL 
 Yol Bakım ve Onarım Giderleri 294.678,60 TL 
 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 120.159,17 TL 
 Tedavi ve Cenaze Giderleri: 49.026,23.-TL
 Cenaze Giderleri 40.720,93 TL 
 Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Gideri 8.305,30 TL 
 830 04 Faiz Ödemeleri: 1.070.509,76.-TL 
 TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri 1.070.509,76 TL 
 830 05 Cari Transferler: 1.667.220.48.-TL 
 Sosyal Güvenlik Kurumuna  204.681,93 TL 
 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık, vb. Kuruluş  534.525,12 TL 
 Memurların Öğle Yemeğine Yardım 13.374,72 TL 
 Sağlık Amaçlı Transferler 18.401,27 TL 
 Diğer Barınma Amaçlı Transferler 9.439,90 TL 
 Muhtaç Asker Ailelerine Yardım 98.800,00 TL 
 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler 351.192,16 TL 
 İller Bankasına Verilen Paylar  436.805,38 TL 
 830 06 Sermaye Giderleri: 9.584.895,63.-TL 
 Kara Taşıtı Alımı  763.485,54 TL 
 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması Giderleri 272.372,63 TL 
 Yol Yapım Giderleri 2.015.550,88 TL 
 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri 6.439.705,08 TL 
 Diğerleri 93.781,50 TL 
 T O P L A M 40.077.509,71.-TL

            2016 Mali yılı sonu itibarı ile Bütçe Giderleri olarak tahakkuk eden miktarlar ile tahakkuk ettiği halde hak ediş sahibinin başvurmaması veya yılsonu nedeni ile tahakkuk etmiş olduğundan ödenmediği için 4.909.895,79.-TL Bütçe Emanetine alınarak 2017 Mali yılına devredilmiş olup yılsonu itibari ile 19.553.490,29.-TL ödenek kullanılmayıp imha edilmiştir.

G E L İ R B Ü T Ç E Sİ

=====================================

1-        Vergi Gelirleri

2-        Vergi Dışı Gelirler (Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri)

3-        Alınan Bağış ve Yardımlar

4-        Diğer Gelirler

5-        Sermaye Gelirleri

Vergi Gelirleri: Vergi Gelirleri 2016 Mali Yılı Bütçesi ile tahmin olunan 4.312.000.00.-TL ye karşılık geçen yıldan devrolan 2.719.171,13.-TL 2016 Mali Yılı Tahakkuku 3.732.789,41.-TL ile ceman 6.451.960,54.-TL toplam tahakkuka karşılık olarak yılı içerisinde 3.495.433,68.-TL tahsilat sağlanmış olup 2.956.526,86.-TL 2017 Mali yılına alacak devrolunmuştur.

  Tahakkuk  Tahsilat
 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler:   3.781.002,41.-TL  1.506.220,62.-TL
 Bina Vergisi:  1.693.059,61.-TL  806.099,28.-TL
 Arsa Vergisi:  492.316,02.-TL  197.715,06.-TL
 Arazi Vergisi: 303.793,48.-TL 123.543,95.-TL
 Çevre Temizlik Vergisi: 1.291.833,30.-TL 378.862,33.-TL
     
  Tahakkuk  Tahsilat
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Gelirleri: 1.052.057,67.-TL  784.203,95.-TL
(Haberleşme,Elektrik Tük.Verg.Eğlence Vergisi,Yangın Sig.İlan ve Rekl.Verg.)    
Harçlar 1.618.900,46.-TL 1.205.009,11.-TL
(Bina İnş.Hrc.İşgaliye Hrc.İşyeri Açm.Ruh. Harcı ,Hafta Tatil Ruh.Hrc. Vs.)    

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: Diğer Gelirleri kapsayan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2016 Mali yılı Bütçesi ile Tahmin olunan 9.865.000,00.-TL ye karşılık olarak geçen yıldan devrolan 6.875.624,01.-TL, 2016 Mali yılı Tahakkuku 9.011.146,98.-TL ile ceman 15.886.770,99.-TL ye karşılık olarak yılı içerisinde 8.421.972,84.-TL tahsilat sağlanmış 7.464.798,15.-TL 2017 Mali Yılına alacak devrolunmuştur.

   Tahakkuk  Tahsilat
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri :    13.035.754,08.-TL    6.786.512,17.-TL
 Diğer Mal Satış Gelirleri : 135.274,65.-TL  135.274,65.-TL 
 Avukatlık Vekalet Ücret Gelirleri 10.959,62.-TL  10.959,62.-TL 
 İlan Reklam Gelirleri: 6.070,33.-TL  6.070,33.-TL 
 Çevre ve Esenlik Hiz. İlişk. Gelirler: 1.109.582,58.-TL  734.842,46.-TL 
 Su Hizmetlerine Ait Gelirler: 10.234.248,36.-TL 4.953.103,45.-TL
 Ulaştırma Hiz. İlş. Gelirler: 369.444,25.-TL 320.110,91.-TL
 Tar. Hiz. İlişkin Gelirler: 109.954,67.-TL 82.117,70.-TL
Diğer Hizmet Gelirleri: 1.060.219,62.-TL 544.033,05.-TL
Kurumlar Hasılatı:  1.077.762,40.-TL 733.533,30.-TL
Kira Gelirleri: 1.773.254,51.-TL 901.927,37.-TL
     

 

Alınan Bağış ve Yardımlar:  2016 Mali yılı Bütçesi ile tahmin olunan 500.000,00.-TL ye karşılık olarak yılı içerisinde 90.091,83.-TL tahakkuk ve tahsilat sağlanmıştır.

Diğer Gelirler:   2016 Mali yılı Bütçesi ile tahmin olunan 19.954.000,00.-TL ye karşılık olarak, geçen yıldan devrolan tahakkuk artığı 521.732,89.-TL, 2016 Mali Yılı Tahakkuku 21.113.252,54.-TL toplam tahakkuk 21.634.985,43.-TL ye karşılık olarak 21.147.769,14.-TL tahsilat sağlanarak 487.216,29.-TL 2017 Mali yılına alacak devrolunmuştur.

Sermaye Gelirleri: 2016 Mali yılı Bütçesi ile tahmin olunan 10.000.000,00.-TL ye karşılık olarak, 2016 Mali Yılında tahakkuk ve tahsilat gerçekleşmemiştir.

            Genel olarak 2016 Mali yılı Bütçesi ile Tahmin olunan Gelir Bütçesi toplamı 44.631.000,00.-TL ye karşılık olarak 2016 Mali Yılı Gelir Tahakkuku 33.947.280,76.-TL toplam tahakkuk elde edilerek Bütçe Tahminine Göre % 76,06 oranında gerçekleşme elde edilmiştir. 2015 Mali yılı tahakkuk artığı 10.116.528,03.-TL, 2016 yılı tahakkuk ile toplam 44.063.808,79.-TL tahakkuka karşılı olarak 33.155.267,49.-TL tahsilat elde edilerek % 75,24 oranında gerçekleşme elde edilmiştir.

            2016 Mali yılı içerisinde tahakkuk edipte yılsonu nedeni ile tahsil edilmeyen toplam 10.908.541,30.-TL tahakkuk artığı 2017 Mali yılına alacak devrolunmuştur.                                                          2016 Mali Yılı Sonu İtibarı ile Bankalarda mevcut 678.680,70.-TL 2017 Mali yılına nakit olarak devredilmiştir. 2016 Mali yılı sonu itibarı ile 67.865,65.-TL çekilmeyen çek ve gönderme emri 2017 Mali yılına devredildiği görülmüştür.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42. maddesine göre hazırlanan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesi gereğince; Belediyemiz birimlerinin gider – gelir bütçesi, birim müdürlüklerinin ismi tek tek okunarak Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda, Belediyemiz 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.50: Su İşleri Müdürlüğü’ nün 25.04.2017 tarih ve 18834116-41-37 sayılı yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

T.C.

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İÇME VE KULLANMA SUYU ABONE BAĞLANTISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

          İlçemizde yapımı devam eden içme suyu şebeke inşaatında sözleşme gereği abone bağlantıları konut giriş kapısının önüne kadar yüklenici firma tarafından döşenecektir. Döşenen borunun ucuna vana takılarak bırakılacaktır.

          Bu teknik şartname yüklenici firmanın monte ettiği vana ile abonenin su sayacına kadar olan bağlantının şartlarını kapsamaktadır.

  1. Sayaç bağlantısı yapılacak abonelerin kayıtlarının kontrol edilerek güncellenmesinin ardından Belediyemiz personeli tarafından malzeme tespit ve bağlantı formu doldurulacak ve bir kopyası abone sahibine imza karşılığı tebliğ edilecektir.
  2. Her abone için tespit edilen bağlantı malzemeleri abone tarfından formda belirtilen sürede  temin edilecek ve abone bağlantı yerinde hazır bulundurulacaktır.
  3. Su sayacına kadar olan bağlantı Belediyenin sorumluluğunda olduğundan yüklenici firma tarafında monte edilen vana ile sayaç arasındaki bağlantı ve kazı işlemi Belediye ekipleri tarafından ücretsiz yapılacaktır.
  4. Abone bağlantısında kullanılacak olan  borular ve ek parçaları TERM (PPRC) olacaktır.
  5. Yeni abone borusu mevcut sayaca bağlantısı yapılacak şekilde hazırlanacak ve yeni şebekeye su verildikten sonra yine Belediye ekipleri tarafından sayaca bağlanacaktır.
  6. Belediyemizce belirlenen bağlantı usul iş ve işlemlerine uymayan, yetkililerce onay verilmeyecek şekilde herhangi bir işlem yapan abone sahibi hakkında Belediye emir ve yasakları kapsamında idari işlem yapılacaktır.
  7. Belediyemize kayıtlı olan fakir mesken, şehit aileleri, gazi ve engelli abonesi olanların bağlantı malzemeleri Belediyemiz tarafından karşılanacaktır.

 

T.C.

UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ

İÇME VE KULLANIM SUYU ABONE BAĞLANTI

MALZEME TESPİT FORMU

ABONE NO:

 

ABONE ADI SOYADI:

 

ABONE ADRESİ:

 

ABONE SAYAÇ MARKASI VE SERİ NO:

 

BAĞLANTI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

PPRC BORU MİKTARI VE ÇAPI:

 

PPRC DİRSEK :

 

NİPEL :

 

VANA :

 

İÇ DİŞLİ ADAPTÖR :

 

KANGAL MAŞON :

 

KANGAL DİŞİ PÜŞVİT :

 

Pprc İÇ DİŞLİ DİRSEK :

 

1’’ 3/4 REDÜKSİYON :

 

GALVENİZ DİRSEK :

 

SARI REKOR :

 

PPRC OYNAR BAŞLIKLI REKOR

 

PPRC MAŞON :

 

 

 
   
       

NOT:BU FORM UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ VE BAĞLANTI YAPILACAK ABONE TARAFINDAN İMZA ALTINA ALINARAK ABONE BAĞLANTISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELERİN ABONE TARAFINDAN 7 (YEDİ) GÜN İÇERİSİNDE TEMİN EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

                       TESLİM EDEN :                                                                                                        TESLİM ALAN :

       

            İlçemizde yapımı devam eden yeni içme ve kullanma suyu şebekesi için gerekli olan abone bağlantılarının Belediyemiz tarafından yapılmasına, toplam 7 ana maddeden oluşan Uzunköprü Belediyesi İçme ve Kullanma Suyu Abone Bağlantısı teknik şartnamesi maddeleri Başkanlıkça tek tek  oylanarak,  mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.51: Uzunköprü Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ nün 14.03.2017 tarih ve 95 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

            Fatih Şehitler Camii bahçesinde kullanılmak üzere, işçiliğinin müftülük bütçelerinden kendileri tarafından karşılanması kaydıyla, ilçemiz Müftülüğü’ ne teslim edilmek üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; 300 m² alanı kaplayacak şekilde beton kilit taş temin edilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 

MK.52: Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü’ nün 28.04.2017 tarih ve 2017/7 sayılı yazılarının  Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:   

            5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü Derneği’ne, katıldığı turnuvalarda ilçemizi hem ulusal hem de uluslararası alanda başarıyla temsil ettikleri için ve  2017 Mayıs ayı içerisinde başlayacak uluslar arası turnuvalarda harcamalarına maddi destek amacıyla 4.000,00.-TL. (Dörtbin) maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.     

 Av. Enis İŞBİLEN  Hacer DOĞRUGÜVEN  Necmettin AKIN
 Meclis Başkanı  Meclis Katibi  Meclis Katibi

 

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü