Meclis Kararları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 06.06.2017 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR. ==================================================================

KARAR TARİHİ: 06.06.2017 KARAR NO:06

Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca olağan 2017 Yılı Haziran ayı oturumu için 06.06.2017 Salı günü, Saat: 14.00’da Belediye Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in Başkanlığında: Recep GÜZEL- Ahmet AKSOY-Ali İhsan SARI-Sevinç KARAMOLLA-Necmettin AKIN-Zeliha TOKATLI-Muharrem ÖZGEN-Osman AKGÜN-Hacer DOĞRUGÜVEN-Sabri ŞİMŞEK-Zafer KANLI-Azbiye ATAŞ-Özcan DEBRELİ ve Şahin ŞENGÜL’ ün iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.

MK.53: Başkanlık Makamı’ nın 17.05.2017 tarih ve 39617329-00-484 sayılı yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:

İmar Komisyon Raporu Başkanlıkça oylamaya sunuldu: Yapılan oylama sonunda; Necmiye AYDIN’ ın 13.04.2017 tarihli dilekçesindeki; İlçemiz Muradiye Mahallesi tapuda pafta:37, ada: 117, parsel:49’ da adlarına kayıtlı bulunan taşınmazın mevcut imar planlarında bir kısmı otopark cebi, bir kısmının imar yolunda kalması nedeni ile imar plan tadilatı yapılarak otopark cebinin iptaline ait talebi komisyonumuzca görüşüldü. Komisyonumuzca söz konusu taşınmaza ait yürürlükte olan İmar Planı ve Kadastro paftaları üzerinde inceleme yapılmıştır. Tadilat talep edilen alanın imar planındaki otopark cebi alanı olan yapılaşma koşulunun, söz konusu alanda planlanmış olan başka otopark cebi olmaması ve başkada uygun alan bulunmaması sebebiyle imar plan tadilatı komisyonumuzca uygun bulunmadığı, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.54: Başkanlık Makamı’ nın 30.05.2017 tarih ve 39617329-00-523 sayılı yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:

Kapaklı Belediye Meclisince 07.04.2017 tarih ve 86 sayılı kararı ile Belediyemize hibe edilen 1997 model 59 FZ 041 Plakalı Fargo AS 950 Damperli Kamyonun, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’ nun 10. ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nin 85. maddeleri gereğince hibe olarak kabul edilmesi; mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.55: Karapınar Köy Muhtarlığı’nın 15.05.2017 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; Karapınar Köy camii ve köy muhtarlığı bahçesinde kullanılmak üzere, 10 adet oturma bankının yapılarak ilçemiz Karapınar Köy Muhtarlığı’na teslim edilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.56: Başkanlık Makamı’ nın 06.06.2017 tarih ve 39617329-00-529 sayılı yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:

Belediyemizin yatırım ve diğer harcamalarında kullanılmak üzere, 60 ay vadeli 2.000.000,00- TL. kredi kullanılmasına, kredi kullanımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ e yetki verilmesi mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.57: Başkanlık Makamı’ nın 06.06.2017 tarih ve 39617329-00-531 sayılı yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:

T.C. Anayasası’nın 56’ıncı maddesi, Çevre Yasası, 5393 Sayılı Belediye Yasası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın 27.10.2016 tarihinde onaylanan “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı değişikliği” ile “Tekirdağ ili 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları gereği;

Çerkezköy – Vize – Silivri arazisinde, Termik Santrallerin kurulması halinde Istrancalar üzerinden gelen ve yılın dokuz ayı esen kuzey rüzgârları Trakya, Marmara ve İstanbul’ u kömür partiküllerine boğacak, tarım alanlarındaki ayçiçeği ve buğday tarlaları asit yağmurları ile telef olacaktır. İstanbul, Trakya ve Marmara Bölgesi insanları hastalık ve yeni virüslerin tehdidi ile karşı karşıya kalacaktır.

Uzunköprü Belediyesi, her türlü çevre kirliliği ve felaketine karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Uzunköprü Halkı adına her türlü idari ve hukuki girişimde bulunacaktır.

Bu görevi yerine getirirken; gerek Uzunköprü’deki Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruşları ile gerekse Trakya Bölgesi’ndeki başta üniversiteler olmak üzere, Tüm Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odalarıyla işbirliğinde bulunacağı, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

MK.58: Başkanlık Makamı’ nın 06.06.2017 tarih ve 39617329-00-532 sayılı yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:

İlçemiz Rızaefendi Mahallesi, 71 pafta, 200 ada ve 1 parsel numaralı Belediye Başkanlığımızın da hissedarı olduğu taşınmaz hakkında Uzunköprü Sulh Hukuk Mahkemesinin 02/05/2017 tarih 2016/1184 Esas ve 2017/563 Karar sayılı ilamında ortaklığın giderilmesine karar verilmiş olup, dava konusu taşınmaz hakkında yapılacak olan satışa katılıp belediyemiz adına 10.000.000,00-TL (onmilyontürklirası)’ ye kadar pey sürmeye Belediyemiz Avukatı Erhan EREN’ e yetki verilmesine, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

 

 Av. Enis İŞBİLEN  Hacer DOĞRUGÜVEN  Necmettin AKIN
 Meclis Başkanı  Meclis Kâtibi  Meclis Kâtibi 
 

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü