Meclis Kararları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 08.05.2018 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.   ===================================================================================================

           KARAR TARİHİ: 08.05.2018                                                     KARAR NO:05

             Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca olağan 2018 Yılı Mayıs ayı oturumu için 08.05.2018 Salı günü, Saat: 14.00’da Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in Başkanlığında: Recep GÜZEL-Ahmet AKSOY-Ali İhsan SARI-Sevinç KARAMOLLA-Necmettin AKIN-Özcan ATAK-Zeliha TOKATLI-Muharrem ÖZGEN-Osman AKGÜN-Hacer DOĞRUGÜVEN-Sabri ŞİMŞEK-Zafer KANLI-Azbiye ATAŞ-Özcan DEBRELİ ve Şahin ŞENGÜL’ün iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.

MK.62: Başkanlı Makamı’ nın 27.04.2018 tarih ve 39317329-00-356 sayılı yazısı ekinde gelen 09.01.2018 tarihli İmar Komisyonu toplantısının 1. maddesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

             03,04.2018 tarihli Belediye Meclisi’nden komisyonumuza havale edilen; Emine ÇAĞIRAN’ ın 22.03.2018 tarihli dilekçesine istinaden; ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Yıldırım Sokak isminin Şehit İsmail Hakkı Çağıran Sokak olarak değiştirilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.63: Başkanlı Makamı’ nın 27.04.2018 tarih ve 39317329-00-356 sayılı yazısı ekinde gelen 09.01.2018 tarihli İmar Komisyonu toplantısının 2. maddesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

             Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ‘ nin (GAZDAŞ) 07 Mart 2018 tarihli yazısına istinaden; ilçemiz Doğal Gaz tüketiminin kontrolü ve ölçümü amacı ile Cumhuriyet Mahallesi 879 ada 1 parseldeki tescil harici Belediyemiz imar planlarında park alanı olarak planlı taşınmaza “Şehir Ölçüm İstasyonu” kurulum ve montajının yapılabilmesi için talep edilen imar plan değişikliği, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.64: Başkanlı Makamı’ nın 27.04.2018 tarih ve 39317329-00-356 sayılı yazısı ekinde gelen 09.01.2018 tarihli İmar Komisyonu toplantısının 3. maddesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

             Kefeliler İnş. Tah. Kum Çakıl Harfiyat Hazır Beton ve Tarım Ürünleri Mad. Oto Akar. Tur. Hayv. İnş. Mlz. Zirai Alet İthl. İhrc. San ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 30.03.2018 tarihli dilekçesine istinaden;   İlçemiz Habib Hoca Mahallesi tapuda pafta:134, ada:943, parsel:1-2-3’ ün bulunduğu taşınmazların TAKS=0,30, KAKS=1,2 ayrık nizam 4 kat konut alanı olan imar durumunun EMSAL= 1,2 Hmax=24,50 (8 kat) konut alanı olarak değiştirilmesi talebi; mevcut emsalin değişmemesi, ilgili parsellere yapılabilecek inşaat alanının sabit kalması, taşınmazların mülkiyetinin tamamının talep sahibi şirkete ait olması, talep edilen plan değişikliğinin bütün bir adayı kapsaması ve komşu imar adasında, plan değişikliğinden sonra yapılması planlanan yapıların yüksekliğinden daha yüksek yapıların bulunması, plan değişikliğinin daha fazla yeşil alan, otopark alanı ve sosyal donatı alanı oluşturmayı amaçlaması sebebiyle plan değişikliği talebi;   mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.65: 03.02.2015 tarih 11 sayılı Belediye Meclis kararı ile Belediyemiz tarafından 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 Edirne İl Çevre Düzeni Planı ile ilçemiz 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uyumlaştırılması için Uzunköprü merkez, Yeniköy ve Çöpköy Mahalleleri’ni de kapsayan alanda Revizyon İmar Planı yapılmasına karar alınmış, Uzunköprü merkez için GÜNEŞKENT MİMARLIK MÜHENDİSLİK ŞEHİRCİLİK İNŞAAT GIDA TARIM VE HAYVANCILIK TURİZM ANTİKA İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları 06.03.2018 tarih 41 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanmıştır. 13.03.2018 -14.04.2018 tarihleri arasında 1 ay boyunca askı ilana çıkarılmış ve askı ilan süresi içerisinde revizyon imar planlarına 1 adet itirazda bulunulmuştur. Yapılan itiraz 3194 sayılı imar kanunun 8. maddesine istinaden belediye meclisince değerlendirilmiş olup yapılan oylamada:  

               Revizyon İmar Planlarında 20 mt olarak planlı Kavak Mahallesi, Bülent Çakır Caddesi’nde ki yolun 16 mt olarak korunması ve 5’li kavşak oluşturulması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olmadığından yapılan itirazın reddedilmesi 03.02.2015 tarih 11 sayılı Belediye Meclis kararı gereği Uzunköprü Merkeze ait hazırlanmış olan UİP-5000,11 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftaları, NİP-11158,10 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftaları ve plan açıklama raporunun kesinleşmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.66: Başkanlık Makamı’nın 03.05.2018 tarih ve 39617329-00-369 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

            2017 Mali Yılı Kesin Hesabı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42. maddesine göre Belediye Bütçe ve Muhasebe Tüzüğüne uygun olarak hazırlanmıştır.

           5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesinin 2. Fıkrasına istinaden 2017 Mali Yılı Kurumsal Sınıflandırma Kesin Hesap Cetveli 14 birimden oluşmaktadır.

Özel Kalem Giderlerinin bütçe içindeki payı 6.265.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 850.000,00.-TL yedek ödenekten ve kendi içerisinde ödenek aktarması 74.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak toplam 7.041.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten mali yılı içerisinde 5.910.233,92.-TL’ si harcanılmış olup 1.130.766,08.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 83,94 olarak gerçekleşmiştir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 7.991.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 660.000,00.-TL ödenek aktarması, 3.509.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak toplam 5.142.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 4.771.441,98.-TL’ si harcanılmış olup 370.558,02.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 92,79 olarak gerçekleşmiştir.

Yazı İşleri Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 229.000,00.-TL olarak tahsis edilmiş olup, yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 82.000,00.-TL yedek ödenekten ve kendi içerisinden ödenek aktarması ve 1.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak toplam 310.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten mali yılı içerisinde 188.193,62.-TL’ si harcanılmış olup 121.806,38.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 60,70 olarak gerçekleşmiştir.

            Fen İşleri Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 9.632.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 1.731.000,00.-TL ödenek aktarması, 1.356.000,00-TL ödenek düşülmesi yapılarak toplam 10.007.000,00 TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten, 9.024.939,03.-TL’ si harcanılmış olup 982.060,97.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 90,19 olarak gerçekleşmiştir.

            İtfaiye Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 4.056.000,00 TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödenekleri yetmeyen gider kalemlerine kendi bütçesi içerisinde ve yedek ödenekten 86.500,00.-TL ödenek aktarması, 44.500,00.-TL’ si ödenek düşülmesi yapılarak bu ödenekten 4.098.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş olup 3.198.039,54 .-TL harcanılmış olup 899.960,46.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 78,04 olarak gerçekleşmiştir.

            Destek Hizmetleri Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 3.578.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından kendi bütçesi içerisinden ve yedek ödenekten 181.000,00.-TL ödenek aktarması, 159.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak toplam 3.600.000.00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 2.450.178,52.-TL’ si harcanmıştır. 1.149.821,48.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 68,06 olarak gerçekleşmiştir.

Su İşleri Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 17.103.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 1.753.000,00-TL ödenek aktarması, 535.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak toplam 18.321.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş olup ve bu ödenekten 17.793.085,20.-TL’ si harcanılmıştır. 527.914,80.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 97,12 olarak gerçekleşmiştir.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 1.419.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından kendi bütçesi içerisinden ve yedek ödenekten 337.500,00.-TL ödenek aktarması, 12.500,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak toplam 1.744.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 563.071,90.-TL’ si harcanılmıştır. 1.180.928,10.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 32,29 olarak gerçekleşmiştir.

Veteriner İşleri Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 1.578.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 174.500,00.-TL ödenek aktarması, 150.500,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak 1.602.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 837.341,74.-TL’ si harcanılmıştır. 764.658,26.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 52,27 olarak gerçekleşmiştir.

Zabıta Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 1.586.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 45.000,00.-TL ödenek aktarması, 40.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak 1.591.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 1.300.728,02.-TL’ si harcanılmıştır. 290.271,98.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 81,75 olarak gerçekleşmiştir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı 2.250.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 36.000,00.-TL ödenek aktarması, 230.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak 2.056.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 642.808,85.-TL’ si harcanılmıştır. 1.413.191,15.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 31,26 olarak gerçekleşmiştir.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nün bütçe içerisindeki payı 3.228.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 281.000,00.-TL ödenek aktarması, 221.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak 3.288.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 2.287.067,79.-TL’ si harcanılmıştır. 1.000.932,21.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 69,56 olarak gerçekleşmiştir.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün bütçe içerisindeki payı 3.822.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 334.000,00.-TL ödenek aktarması, 261.000,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak 3.895.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 3.432.508,87.-TL’ si harcanılmıştır. 462.491,13.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 88,13 olarak gerçekleşmiştir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün bütçe içerisindeki payı 2.427.000,00.-TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 71.500,00.-TL ödenek aktarması, 29.500,00.-TL ödenek düşülmesi yapılarak 2.469.000,00.-TL yılsonu ödeneği oluşmuş ve bu ödenekten 1.276.009,73.-TL’ si harcanılmıştır. 1.192.990,27.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Giderlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 51,68 olarak gerçekleşmiştir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesinin 2. Fıkrasına istinaden 2017 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırma Kesin Hesap Cetveli Genel Kamu Hizmetleri, Kamu Güveni ve Güvenlik Hizmetleri, Ekonomik İşler ve Hizmetleri, Çevre Koruma Hizmetleri, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri ile Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetlerinden oluşan 6 başlıktan oluşmaktadır.

2017 mali yılı bütçesi ile Genel Kamu Hizmetlerine 14.485.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yedek ödenek ve kendi bütçeleri içerisinden 1.592.000,00.-TL ödenekleri yetmeyen gider kalemlerine aktarması yapılmış olup, yedek ödenekten ve ödeneği fazla gelen gider kalemlerinden 3.584.000,00.-TL ödenek tenkis edilmiştir. Yılsonu ödeneği olarak 12.493.000,00.-TL gerçekleşmiş olup bu ödeneğin 10.869.869,52.-TL’ si harcanmıştır. 1.623.130,48.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır.Genel Kamu Hizmetleri Giderlerinin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 87,01’dir.

            2017 mali yılı bütçesi ile Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerine 5.642.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde kendi bütçeleri içerisinden 131.500,00.-TL ödenekleri yetmeyen gider kalemlerine aktarması yapılmış olup, ödeneği fazla gelen gider kalemlerinden 84.500,00.-TL ödenek tenkis edilmiştir. Yılsonu ödeneği olarak 5.689.000,00.-TL gerçekleşmiş olup bu ödeneğin 4.498.767,56.-TL’ si harcanmıştır. 1.190.232,44.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Giderlerinin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 79,08’dir.

            2017 mali yılı bütçesi ile Ekonomik İşler ve Hizmetlere 14.788.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yedek ödenek ve kendi bütçeleri içerisinden 2.086.500,00.-TL ödenekleri yetmeyen gider kalemlerine aktarması yapılmış olup, ödeneği fazla gelen gider kalemlerinden 1.665.500,00.-TL ödenek tenkis edilmiştir. Yılsonu ödeneği olarak 15.209.000,00.-TL gerçekleşmiş olup bu ödeneğin 12.312.459,29.-TL’ si harcanmıştır. 2.896.540,71.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Ekonomik İşler ve Hizmetlerin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 80.96’dır.    

            2017 mali yılı bütçesi ile Çevre Koruma Hizmetlerine 5.241.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yedek ödenekten ve kendi bütçeleri içerisinden 671.500,00.-TL ödenekleri yetmeyen gider kalemlerine aktarması yapılmış olup, ödeneği fazla gelen gider kalemlerinden 273.500,00.-TL ödenek tenkis edilmiştir. Yılsonu ödeneği olarak 5.639.000,00.-TL gerçekleşmiş olup bu ödeneğin 3.995.580,77.-TL’ si harcanmıştır. 1.643.419,23.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Çevre Koruma Hizmetleri Giderlerinin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 70,86’dır.

            2017 mali yılı bütçesi ile İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerine 19.353.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yedek ödenekten ve kendi bütçeleri içerisinden 1.789.000,00.-TL ödenekleri yetmeyen gider kalemlerine aktarması yapılmış olup, ödeneği fazla gelen gider kalemlerinden 765.000,00.-TL ödenek tenkis edilmiştir. Yılsonu ödeneği olarak 20.377.000,00.-TL gerçekleşmiş olup bu ödeneğin 18.435.894,05.-TL’ si harcanmıştır. 1.941.105,95.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Giderlerinin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 90,47’dir.

            2017 mali yılı bütçesi ile Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetlerine 5.655.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde kendi bütçeleri içerisinden 352.500,00.-TL ödenekleri yetmeyen gider kalemlerine aktarması yapılmış olup, ödeneği fazla gelen gider kalemlerinden 250.500,00.-TL ödenek tenkis edilmiştir. Yılsonu ödeneği olarak 5.757.000,00.-TL gerçekleşmiş olup bu ödeneğin 3.563.077,52.-TL’ si harcanmıştır. 2.193.922,48.-TL ödenek kullanılmayıp ödenek imhası yapılmıştır. Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Giderlerinin net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 61,89’dur.

GİDER BÜTÇESİ

2017 Mali yılında Gider Bütçesi:

            2017 Mali Yılı Personel Giderleri Toplamı 11.292.000,00.-TL, Sosyal Güvenlik Kurum ödemeleri toplamı 1.825.000,00.-TL, Mal ve Hizmet Alımları Toplamı 23.750.000,00.-TL, Faiz Giderleri 1.500.000,00.-TL, Cari Transferler Toplamı 2.018.000.00.-TL, Sermaye Giderleri 17.344.000,00.-TL, Sermaye Transferi 3.500.000,00.-TL Yedek Ödenek 3.935.000.00.-TL olmak üzere toplam 65.164.000,00.-TL olarak belirlenmiş 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi toplamı 65.164.000,00.-TL olarak tamamlanmıştır.

            2016 Mali yılından 2017 Mali yılına ödenek devri yapılmamış olup, 2017 Mali yılı sonu itibarı ile yılı içerisinde 6.623.000,00.-TL Gider Bütçesi Ekonomik sınıflandırma kalemleri arasında ödenek aktarması yapılmıştır. 2017 Mali yılı Gider Bütçesi gerçekleşme tutarı 53.675.648,71.-TL olarak belirlenmiş ve 2017 Mali yılı Gider Bütçesinin Bütçe Tahmini üzerinden % 82,37 oranında gerçekleşmiştir.

 2017 Mali Yılı Sonu Gider Bütçesi:   53.675.648,71.-TL 
 Ekonomik Sınıflandırma.  
 830 01 Personel Giderleri: 9.582.666,42.-TL 
 830 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri:  1.706.039,52.-TL 
 830 03 Mal ve Hizmet Alımları: 19.074.156,69.-TL 
   
 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: 20.387,48.-TL 
 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları  17.700,00 TL 
 Metal Ürünü Alımları  2.687,48 TL 
   
 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:  5.980.810,89.-TL 
 Kırtasiye Alımlar  58.783,94 TL 
 Büro Malzemesi Alımları 829,80 TL 
 Periyodik Yayın Alımları 8.473,50 TL 
 Diğer Yayın Alımları  11.052,28 TL 
 Baskı ve Cilt Giderleri 102.258,66 TL 
 Temizlik Malzemesi Alımları 82.909,52 TL 
 Yakacak Alımları 22.840,63 TL 
 Akaryakıt ve Yağ Alımları 2.078.307,96 TL 
 Elekritk Alımları 2.412.517,82 TL 
 Yiyecek Alımları 66.107,88 TL 
 Yem Alımları 11.800 TL 
 Giyecek alımları 86.003,33 TL 
 Spor Malzemesi Alımları 8.479,20 TL 
 Tören Malzemesi Alımları 88.555,80 TL 
 Kuşam Alımları  472,00 TL 
 Tıbbi Malzeme Alımı  39.342,35 TL 
 Zirai Malzeme Alımı 4.949,00 TL 
 Diğer Özel Malzeme Alımları 7.788,52 TL 
 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mak. ve Tech.Alım Gd.  6.143,00 TL 
 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 718.904,85 TL 
 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 164.290,85 TL 
   
 Yolluklar:     30.161,55.-TL 
 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 28.161,86 TL 
 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları  1.999,69 TL 
   
 Görev Giderleri:   187.836,51.-TL 
 Kusursuz Tazminatlar 8.110,58 TL 
 Mahkeme Harç ve Giderleri 69.554,73 TL 
 Diğer Yasal Giderler 59.783,56 TL 
 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 3.324,64 TL 
 Diğer Vergi Resim Harçlar ve Benzeri Giderler 158,00 TL 
 Kültür Varlıkları Alımları  46.905,00 TL 
   
 Hizmet Alımları:   8.272.675,30.-TL 
 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 87.992,60 TL 
 Bilgisayar Hizmeti Alımları 33.449,00 TL 
 Hizmet Alım Suretiyle Çalışan Per. Ödenen Kıd. Taz. Ödemesi 83.142.42 TL 
 Posta ve Telgraf Giderleri 22.748,86 TL 
 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 128.358,78 TL 
 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri 5.240,10 TL 
 Yük Taşıma Giderleri 3.949,13 TL 
 Geçiş Ücretleri 5.048,45 TL 
 Diğer Taşıma Giderleri 4.701,79 TL 
 İlan Giderleri 20.091,34 TL 
 Sigorta Giderleri 67.792,01 TL 
 İş Makinası Kiralama Giderleri 18.242,80 TL 
 Kursa Katılma ve Diğer Eğitim Giderleri 4.660,30 TL 
 Diğer Hizmet Alımları 7.787.257.72 TL 
   
 Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri:  1.251.249,23.-TL 
 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 869.578,07 TL 
 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 381.671,16 TL 
   
 Menkul Mal. Gayr. Mad. Hak Alım. Bak. Onr. Gideri:  2.639.317,61.-TL 
 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 59.591,79 TL 
 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 35.988,25 TL 
 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 7.349,35 TL 
 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 1.374.145,90 TL 
 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 4.425,00 TL 
 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 250.310,96 TL 
 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 466.006,44 TL 
 İş Makinası Onarım Giderleri 276.151,67 TL 
 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 165.3489,25 TL 
   
 Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Gideri:  655.019,39.-TL 
 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 160,00 TL 
 Okul Bakım ve Onarım Giderleri. 8.260,00 TL 
Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri 25.789,37 TL 
 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 126.014,80 TL 
 Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Gideri 18.880,00 TL 
 Yol Bakım ve Onarım Gideri 461.165,22 TL 
 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 14.750,00 TL 
   
 Tedavi ve Cenaze Giderleri: 36.698,73.-TL 
 Cenaze Giderleri 28.066,53 TL 
 Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Gideri  8.632,20 TL 
   
 830 04 Faiz Ödemeleri:  1.861.954,23.-TL 
 TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri 1.861.954,23.-TL 
   
 830 05 Cari Transferler:  2.282.394,21.-TL 
 Sosyal Güvenlik Kurumuna  476.938,94 TL 
 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluş 756.326,80 TL 
 Memurların Öğle Yemeğine Yardım 11.658,69 TL 
 Sağlık Amaçlı Transferler 35.281,73 TL 
 Muhtaç Asker Ailelerine Yardım 79.240.00 TL 
 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler 441.529,47 TL 
 İller Bankasına Verilen Paylar 481.418,58 TL 
   
 830 06 Sermaye Giderleri:  16.465.241,46.-TL 
 Kara Taşıtı Alımları  450.332,98 TL 
 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri 152.255,00 TL 
 Yol Yapım Giderleri 3.568.180,30 TL 
 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri 11.867.776,05 TL 
 Diğerleri 426.697,13 TL 
   
 830 07 Sermaye Transferi:    2.703.196,18 TL 
 Kamu Ortaklıklarında  2.703.196,18 TL 
   
T O P L A M 53.675.648,71.-TL 
   
   

           

            2017 Mali yılı sonu itibarı ile Bütçe Giderleri olarak tahakkuk eden miktarlar ile tahakkuk ettiği halde hak ediş sahibinin başvurmaması veya yılsonu nedeni ile tahakkuk etmiş olduğundan ödenmediği için 8.271.492,96.-TL Bütçe Emanetine alınarak 2018 Mali yılına devredilmiş olup yılsonu itibari ile 11.488.351,29.-TL ödenek kullanılmayıp imha edilmiştir.

    

G E L İ R B Ü T Ç E Sİ

=====================================

1-        Vergi Gelirleri

2-        Vergi Dışı Gelirler (Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri)

3-        Alınan Bağış ve Yardımlar

4-        Diğer Gelirler

5-        Sermaye Gelirleri

Vergi Gelirleri: Vergi Gelirleri 2017 Mali Yılı Bütçesi ile tahmin olunan 3.925.000.00.-TL ye karşılık geçen yıldan devrolan 2.956.526,86.-TL 2017 Mali Yılı Tahakkuku 4.449.952,36.-TL ile ceman 7.406.479,22.-TL toplam tahakkuka karşılık olarak yılı içerisinde 3.752.983,92.-TL tahsilat sağlanmış olup 3.653.495,30.-TL 2018 Mali yılına alacak devrolunmuştur.

  

   Tahakkuk   Tahsilat
 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler:    4.112.088,16.-TL  1.488.088,75.-TL 
 Bina Vergisi:  1.871.673,20.-TL 823.624,43.-TL 
 Arsa Vergisi: 555.363,74.-TL  198.539,22.-TL 
 Arazi Vergisi: 336.367,05.-TL  117.792,04.-TL 
 Çevre Temizlik Vergisi: 1.348.684,17.-TL  348.133,06.-TL 
     
  Tahakkuk Tahsilat
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Gelirleri: 1.153.632,16.-TL  838.103,13.-TL
(Haberleşme,Elektrik Tük.Verg.Eğlence Vergisi,Yangın Sig.İlan ve Rekl.Verg.) 2.140.758,90.-TL 1.426.792,04.-TL
Harçlar    
(Bina İnş.Hrc.İşgaliye Hrc.İşyeri Açm.Ruh. Harcı ,Hafta Tatil Ruh.Hrc. Vs.)    
     
     
     
     
     

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: Diğer Gelirleri kapsayan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2017 Mali yılı Bütçesi ile Tahmin olunan 10.695.000,00.-TL ye karşılık olarak geçen yıldan devrolan 7.464.798,15.-TL, 2017 Mali yılı Tahakkuku 9.983.650,62.-TL ile ceman 17.448.448,77.-TL ye karşılık olarak yılı içerisinde 8.135.691,54.-TL tahsilat sağlanmış 9.312.757,23.-TL 2018 Mali Yılına alacak devrolunmuştur.

   Tahakkuk   Tahsilat 
 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri :  13.625.580,24.-TL  6.150.362,72.-TL 
 İlan Reklam Gelirleri: 6.842,71.-TL  6.842,71.-TL 
 Çevre ve Esenlik Hiz. İlişk. Gelirler: 1.173.188,39.-TL  627.654,05.-TL 
 Su Hizmetlerine Ait Gelirler: 10.423.392,88.-TL  4.332.481,32.-TL 
 Ulaştırma Hiz. İlş. Gelirler: 373.277,01.-TL  325.889,39.-TL 
 Tar. Hiz. İlişkin Gelirler: 92.035,11.-TL  25.139,25.-TL 
Diğer Hizmet Gelirleri: 1.556.844,14.-TL 832.356,00.-TL 
     
Kurumlar Hasılatı:  1.870.801,04.-TL 1.038.130,95.-TL
     
Kira Gelirleri: 1.952.067,49.-TL  947.197,87.-TL
     

Alınan Bağış ve Yardımlar: 2017 Mali yılı Bütçesi ile tahmin olunan 125.000,00.-TL ye karşılık olarak yılı içerisinde 156.943,03.-TL tahakkuk ve tahsilat sağlanmıştır.

Diğer Gelirler:   2017 Mali yılı Bütçesi ile tahmin olunan 23.519.000,00.-TL ye karşılık olarak, geçen yıldan devrolan tahakkuk artığı 487.216,29.-TL, 2017 Mali Yılı Tahakkuku 24.480.610,35.-TL toplam tahakkuk 24.967.826,64.-TL ye karşılık olarak 24.330.354,23.-TL tahsilat sağlanarak 637.472,41.-TL 2018 Mali yılına alacak devrolunmuştur.

Sermaye Gelirleri: 2017 Mali yılı Bütçesi ile tahmin olunan 10.000.000,00.-TL ye karşılık olarak, 2017 Mali Yılında tahakkuk ve tahsilat gerçekleşmemiştir.

 

            Genel olarak 2017 Mali yılı Bütçesi ile Tahmin olunan Gelir Bütçesi toplamı 48.264.000,00.-TL ye karşılık olarak 2017 Mali Yılı Gelir Tahakkuku 39.071.156,36.-TL toplam tahakkuk elde edilerek Bütçe Tahminine Göre % 80,95 oranında gerçekleşme elde edilmiştir. 2016 Mali yılı tahakkuk artığı 10.908.541,30.-TL, 2017 yılı tahakkuk ile toplam 49.979.697,66.-TL tahakkuka karşılı olarak 36.375.972,72.-TL tahsilat elde edilerek % 72,78 oranında gerçekleşme elde edilmiştir.

            2017 Mali yılı içerisinde tahakkuk edipte yılsonu nedeni ile tahsil edilmeyen toplam 13.603.724,94.-TL tahakkuk artığı 2018 Mali yılına alacak devrolunmuştur.                                                        2017 Mali Yılı Sonu İtibarı ile Bankalarda mevcut 430.943,77.-TL 2018 Mali yılına nakit olarak devredilmiştir. 2017 Mali yılı sonu itibarı ile 56.505,65.-TL çekilmeyen çek ve gönderme emri 2018 Mali yılına devredildiği görülmüştür.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42. maddesine göre hazırlanan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesi gereğince; Belediyemiz birimlerinin gider – gelir bütçesi, birim müdürlüklerinin ismi tek tek okunarak Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda, Belediyemiz 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı, Meclis Üyesi Zafer KANLI, Meclis Üyesi Sabri ŞİMŞEK, Meclis Üyesi Azbiye ATAŞ ve Meclis Üyesi Özcan DEBRELİ’ nin RED oylarına karşılık oy çokluğu ile KABUL edilmiştir.

MK.67: Başkanlık Makamı’nın 03.05.2018 tarih ve 39617329-00-367 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

            

                İlçemize kültürel, sosyal, ekonomik açıdan yarar sağlayacağı düşünülen, halk tarafından da yapılması istenilen festivalin, 3. Uzunköprü Kültür, Sanat ve Tarım Festivali adıyla, 20-21-22-23 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenmesi, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.68:Hamitli Köyü Muhtarlığı’nın 11.04.2018 tarihli dilekçesinin Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; 5 adet piknik masasının yapılarak ilçemiz Hamitli Köyü Muhtarlığı’ na teslim edilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.69: Başkanlık Makamı’nın 07.05.2018 tarih ve 39617329-00-372 sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

            

                İlçemiz içmesuyu şebeke çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımızın yapımında, hizmetlerin aksamasına sebebiyet vermemek için Halk Bankası A.Ş. ile Tüpraş A.Ş. arasında imzalanan DBS (Doğrudan Borçlanma Sistemi) protokolü gereğince, Belediyemiz adına 50/70 Bitöm temini için Doğrudan Borçlanma Sistemi kapsamında Halk Bankası A.Ş. den 1.000.000,00- TL, limit sağlaması ve Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in yetkilendirilmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir

MK.70: Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü’ nün 04.05.2018 tarihli dilekçesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü’ ne 5.000,00.-TL. (Beşbin ) maddi yardım yapılması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir

MK.71: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca, Belediyemizde memur norm kadro karşılığında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacak Tekniker’ in aylık net ücreti ile aylık brüt ek ödeme tutarının belirlenmesi konusundaki, Başkanlık Makamı’nın 07.05.2018 tarih ve 39617329-00-372 sayılı yazılarının, sayılı yazılarının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

        

               Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacak Tekniker’ in aylık net ücretinin 2.000,00.-TL, aylık brüt ek ödeme tutarının 876,54-TL olarak belirlenmesi, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.  

MK.72: İtfaiye Müdürlüğü’ nün 08.05.2018 tarih ve 30994204-14/26 sayılı yazısının Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;

              

                 Belediyemiz Hasanpınar yolu şehir mezarlığında önceden yer ayırma ve aile mezarlığı satın alma ücret tarifesinin;

               -Hasanpınar yolu şehir mezarlığında aile mezarlığı bir mezar ücreti (4 adetten fazla yer satın alanlar, 1. Derece akrabalardan başkasına devredemez) 1.500,00 TL,

               - Gömü hali ücretsiz (Yanında mezar yeri ayırtma) 1.000,00 TL. olarak uygulanması, Hasanpınar mezarlık krokisinde gösterilen 1 ve 2 no.lu adaların aile mezarlığı olarak ayrılması mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.73: Belediye Meclis Üyesi Hacer DOĞRUGÜVEN Meclis Başkanlığı’na Erikli Sahili’nin kiralanmasına ilişkin önerge verdi. Önerge Başkanlıkça okunarak gündeme alınıp alınmaması konusunda oylandı. Yapılan oylamada Meclis gündeminin 12’ nci maddesi olarak görüşülmesine karar verildi. Yapılan oylama sonunda;  

        

               Anayasa ile güvence altına alınan kumsallarda Türkiye’de yaşayan her vatandaşın kullanma hakkı vardır. Bunun engellenmesi hukuka ve anayasaya uygun olmadığı, Meclis Üyesi Şahin ŞENGÜL’ ün RED oyuna karşılık mevcudun oy çokluğu ile KABUL edilmiştir.

 Av. Enis İŞBİLEN  Hacer DOĞRUGÜVEN  Necmettin AKIN
 Meclis Başkanı  Meclis Kâtibi  Meclis Kâtibi

 

                                                                               

                                                                  

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü