Meclis Kararları

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE MECLİSİNİN 05.06.2018 TARİHLİ OTURUMUNDA ALINMIŞ BULUNAN KARARLARA AİT ÖZETTİR.   ===================================================================================================

           KARAR TARİHİ: 05.06.2018                                                     KARAR NO:06

             Uzunköprü Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca olağan 2018 Yılı Haziran ayı oturumu için 05.06.2018 Salı günü, Saat: 14.00’da Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ in Başkanlığında: Recep GÜZEL-Ahmet AKSOY-Ali İhsan SARI-Sevinç KARAMOLLA-Necmettin AKIN-Özcan ATAK-Zeliha TOKATLI-Muharrem ÖZGEN-Osman AKGÜN-Hacer DOĞRUGÜVEN-Sabri ŞİMŞEK-Zafer KANLI-Azbiye ATAŞ-Özcan DEBRELİ ve Şahin ŞENGÜL’ün iştirakiyle toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Başkanlıkça yoklama yapıldı. Bugünkü oturumun açıldığı bildirildi.

          

MK.74: Başkanlı Makamı’ nın 28.05.2018 tarih ve 39317329-00-443 sayılı yazısı ekinde gelen 16.05.2018 tarihli İmar Komisyonu toplantısının 1. maddesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 02.05.2018 tarih ve 991 sayılı yazısında, ilçemiz Mescit Mahallesi 783 ada, 3 parselde kayıtlı Belediyemiz imar planlarında Belediye Hizmet Alanı olarak planlı taşınmazın, konut alanı olarak plan değişikliği yapılmasının talep edildiği anlaşıldı. İlgili parselin Belediyemiz imar planlarında Belediye Hizmet alanında kalması sebebiyle, kullanılmasında bir kısıtlılık oluştuğu ve taşınmaz sahiplerinin bu konudaki mağduriyetinin giderilmesi için konut alanı olarak plan değişikliğinin yapılması, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.75: Başkanlı Makamı’ nın 28.05.2018 tarih ve 39317329-00-443 sayılı yazısı ekinde gelen 16.05.2018 tarihli İmar Komisyonu toplantısının 1. maddesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 02.05.2018 tarih ve 991 sayılı yazısında Ramadan ÇELİK ve diğer mahalle sakinlerinin ilçemiz Aşçıoğlu Mahallesi kısmen 30 ada da bulunan Asude Sokak’ ın dar olması nedeni ile genişletilmesini talep ettiği, bölgeye ait kadastro, imar ve orto foto görüntüleri incelendiğinde, mevcut imar planı ve kadastral duruma göre talep edilen yolun açılması mümkün olmadığı ve kamulaştırma işlemi yaparak yolun genişletilmesi için imar plan değişikliği yapılması gerektiği anlaşıldı. Bu hususta yapılan görüşme sonunda:

           Genişletilmesi talep edilen sokakta kamulaştırma işlemi yapılabilmesi ve mevcut yol ve yapıların korunabilmesi için ilgili sokağında bulunduğu bölgenin genelindeki Kadastral durum ve imar planını ve mevcut yapılar dikkate alınarak bir birine uyumlu hale getirilmesi amacıyla İmar Plan Değişikliği yapılması; oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.76: Başkanlı Makamı’ nın 28.05.2018 tarih ve 39317329-00-443 sayılı yazısı ekinde gelen 16.05.2018 tarihli İmar Komisyonu toplantısının 1. maddesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           İlçemiz Muradiye Mahallesi, Halise Hatun Mahallesi ve Mescit Mahallelerinde yaşayan vatandaşların park ihtiyacını karşılamak amacıyla, ilçemiz Muradiye Mahallesi 126 ada, 76 parselin Yeşil Alana dönüştürülmesi için plan değişikliği yapılmasının talep edildiği anlaşıldı. Bu hususta yapılan görüşme sonunda:

           İlçemiz Muradiye Mahallesi tapuda ada:126, parsel:76’ da kayıtlı taşınmazın imar planlarında Belediye Hizmet Alanı olan durumunun Yeşil Alana dönüştürülmesi için imar plan değişikliği yapılması;   oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.77: Başkanlı Makamı’ nın 28.05.2018 tarih ve 39317329-00-443 sayılı yazısı ekinde gelen 16.05.2018 tarihli İmar Komisyonu toplantısının 1. maddesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           İlçemiz Habib Hoca Mahallesi, 1080 ada, 124 ve 125 parseller Belediyemiz imar planlarında Belediye Hizmet Alanı’nda kalmakta olup kamulaştırma işlemi yapılmadığı ve bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili taşınmazlarının Belediye Hizmet Alanı’ndan çıkarılarak Konut Alanı’na dönüştürülmesinin talep edildiği anlaşıldı. Bu hususta yapılan görüşme sonunda:

           İlgili taşınmaz sahiplerinin bu konudaki bu konudaki mağduriyetinin giderilmesi amacıyla, ilçemiz Habib Hoca Mahallesi 1080 ada, 124 ve 125 parsellerin Konut Alanı olarak plan değişikliğinin yapılması; oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.78: Başkanlı Makamı’ nın 30.05.2018 tarih ve 39317329-00-419 sayılı yazısı ekinde gelen 21.05.2018 tarihli Ulaşım Komisyonu Raporu Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada;              

             21.05.2018 tarihli Ulaşım Komisyonu Raporunda belirtilen rakamlar doğrultusunda öğrenci servisleri, fabrika servisleri, market servisleri ve tekstil atölyeleri servisleri için 250 adet S ( Servis Araçları) plakası tahsisine, gerekli iş ve işlemlerin Zabıta Müdürlüğü’nce yürütülmesi; oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.79: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 30.05.2018 tarih ve 88701751-13-1218 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada: İlçemiz Habib Hoca Mahallesi tapuda pafta:--, ada:351, parsel:8’ de kayıtlı taşınmaza Sağlık Tesisi amaçlı imar planı yapılması için hazırlanmış olan F17-d-04-b 1/5000 Nazım İmar Planının NİP :33377,1 F17-d-04-b-4-b 1/1000 Uygulama İmar Planının UİP: 33375 numarası ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden onaylanması konusunda yapılan görüşme sonunda:

            03.04.2018 tarih ve 60 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İlçemiz Habib Hoca Mahallesi 351 ada 8 parselde kayıtlı taşınmazda 200 yataklı hastane yapılması için Sağlık Tesisi amaçlı imar planı yapılmasına karar alınmış olup, taşınmaza ait hazırlanmış olan F17-d-04-b 1/5000 Nazım İmar Planının NİP :33377,1 F17-d-04-b-4-b 1/1000 Uygulama İmar Planının UİP: 33375 numarası ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden onaylanması, mevcudun oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.80: Mahalli Hizmetler Müdürlüğü’ nün 29.05.2018 tarihli ve 62155231-12/62 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre tahakkuk ve tahsil edilen İlan ve Reklam Vergisinin ilk taksitinin Mayıs ayı sonunda, 2’ inci taksitinin Kasım ay’ ı sonunda ödenmesi, oy birliği ile KABUL edilmiştir

MK.81: S.S. San-Ter Sanayi Terminal Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin 23.05.2018 tarihli teklif dilekçesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

  

             İlçemizde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan S.S. San-Ter Sanayi Terminal Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin yolcu ücret tarifesinin, 01 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere; Yolcu:2,50.-TL.; Öğrenci: 2,00.-TL.; Toki Konutları: 2,50.-TL. olarak yenilenmesi, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.82: Uzunköprü Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ nün 28.05.2018 tarih ve 161 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

             5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre Uzunköprü Merkez Muradiye Camii’nde kullanılmak üzere gerekli olan halıların temin edilerek, Uzunköprü Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ ne teslim edilmesi, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.83: Bıldır Köyü Muhtarlığı’ nın 29.05.2018 tarihli dilekçesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; Bıldır Köyü halkının kullanması için, 1 adet yolcu bekleme durağının yapılarak ilçemize bağlı Bıldır Köyü Muhtarlığı’na teslim edilmesi, oy birliği ile KABUL edilmiştir.  

MK.84: Karabürçek Köyü Muhtarlığı’ nın 29.05.2018 tarihli dilekçesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; Karabürçek Köyü mezarlık düzenleme ve genişletme çalışmalarında ihtiyaç duyulan 2 adet 600 mm. koruge borunun temin edilerek Karabürçek Köy Muhtarlığı’na teslim edilmesi, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.85: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 01.06.2018 tarih ve 88701751-13-1248 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada: İlçemiz Aşçıoğlu ve Kavak Mahalle hudutları arasında 1/5000 ölçekli F17a-25a kadastro paftası içerisinde kalan Mezarlık alanı ve İlçemiz Habibhoca Mahallesi 611 ada 1 parsel sayılı taşınmazda kayıtlı mezarlık alanında defin yapılacak alan kalmadığından ’MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN’ 6. Maddesine istinaden Belediyemiz tarafından Uzunköprü Kaymakamlığına yeni mezarlık alanı kurulması ile ilgili işlemlerin yapılması talep ettiği, Uzunköprü Kaymakamlığı yeni mezarlık yerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan komisyon raporuna ve Hıfzısıhha Kurul Kararına istinaden İlçemiz Kavak Mahallesi 314 ada 19 parsel, 330 ada 1 parsel ve Mescit Mahallesi 450 ada 133 parsel sayılı taşınmazların mezarlık yeri için uygun olacağını ve yeni mezarlık yeri olarak uygun görülen ilgili alanların mera olması sebebi ile 4342 sayılı mera kanunu 14. Maddesinin 1. Fırkasının (e) bendi uyarınca tahsis amaçlarının değiştirilerek Hazine adına tescil edilmesi talep ettiği, Söz konusu talep Valilik Makamının 17.12.2015 tarih 6745291 sayılı Olur’ ları ile 4342 sayılı Mera Kanunun 14, maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi, aynı kanun maddesinin 2. Fıkrası ve Mera Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 1. Fıkrası hükümleri gereğince uygun bulunduğu, Tahsis amacı değişikliği uygun görülen Mera vasfındaki İlçemiz Aşçıoğlu Mahallesi 330 ada 1 parselin 21.684,30 m2 kısmı ifraz edilerek 330 ada 16 parsel, Kavak Mahallesi 314 ada 19 parselin 12.664,23 m2 lik kısmı ifraz edilerek 314 ada 32 parsel ve Mescit Mahallesi 450 ada 133 parselin 24.617.15 m2 lik kısmı ifraz edilerek 450 ada 232 parsel olarak Maliye Hazinesi adına tescilinin yapıldığı anlaşılmış olup;

İlçemiz Aşçıoğlu Mahallesi 330 ada 16 parsel, Kavak Mahallesi 314 ada 32 parsel ve Mescit Mahallesi 450 ada, 232 parselin Mezarlık yeri olarak Belediyemize tahsisinin Mal Müdürlüğü’ nden talep edilmesi, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.86: Uzunköprü İlçesi Romanları Eğitim, Kültür, Araştırma ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği’ nin 29.05.2018 tarih ve 755 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

             5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre Uzunköprü İlçesi Romanları Eğitim, Kültür, Araştırma ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği’ ne ihtiyaç duyulan 1 adet Bilgisayar ve 1 adet yazıcının temin edilerek Uzunköprü İlçesi Romanları Eğitim, Kültür, Araştırma ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği’ teslim edilmesi, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.87: Veteriner İşleri Müdürlüğü’ nün 04.06.2018 tarih ve 119512246-18-53 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

             Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi inşaatı yapımı için ilgili ödeneğin %70’ lik kısmının 2018 mali yılında, %30’ luk kısmının 2019 mali yılına ilişkin bütçe ödeneği tahsis edilerek yıllara sari olarak yapımına, oy birliği ile KABUL edilmiştir

MK.88: Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün 04.06.2018 tarih ve 23 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

             Belediyemiz tarafından 27.10.2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği’ ne göre hazırlanan Katık Atık Toplama ve Taşıma Ücretleri tablosunda tek ücret olarak belirlenen Kafelerden alınacak olan katı atık bedelinin, 0-100 m2’ ye kadar 59,00-TL, 101 - 200 m2’ ye kadar 88,50-TL, ve 200 m2’ den büyük olanlar için 118,80-TL. olarak tekrar düzenlenmesi, oy birliği ile KABUL edilmiştir.

MK.89: Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü’ nün 04.06.2018 tarihli dilekçesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi (b) bendinin 2. fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde belirtilen (Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde ön görülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) hükümlere dayanılarak; Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü’ ne 1.000,00.-TL. (Bin) maddi yardım yapılması, oy birliği ile KABUL edilmiştir

MK.90: Eski Köy Muhtarlığı’ nın 04.06.2018 tarihli dilekçesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; Eski Köy Camii bahçesinde kullanılmak üzere, 5 adet oturma bankı ve 2 adet çöp kovasının temin edilerek ilçemize bağlı Eski Köy Muhtarlığı’ na teslim edilmesi, oy birliği ile KABUL edilmiştir

MK.91: Turnacı Köy Muhtarlığı’ nın 04.06.2018 tarihli dilekçesi Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) bendine göre; Turnacı Köyü Şehitlik pakında kullanılmak üzere, 5 adet oturma bankı ve 3 adet çöp kovasının temin edilerek ilçemize bağlı Turnacı Köy Muhtarlığı’ na teslim edilmesi, oy birliği ile KABUL edilmiştir

MK.92: Başkanlık Makamı’ nın 05.06.2018 tarih ve 39617329-00-467 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan oylamada:  

             Belediyemiz altyapı ve üstyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere 60 ay vadeli 2.500.000,00 TL. (ikimilyonbeşyüzbin) ipotekli kredi kullanılmasına, mülkiyeti Belediyemize ait Uzunköprü İlçesi Mesçit Mahallesi Ethemi Çeşmesi pafta 131, ada 783, parsel 4, pafta 131, ada 783, parsel 1’ de kayıtlı gayrimenkulleri Bankanız lehine 2.500.000,00 TL. (ikimilyonbeşyüzbin) kredi için ipotek verilmesine, ipotek verilen gayrimenkulleri teminat niteliği devam ettiği sürece kamu yararına tahsis edilemeyeceğine, kredi kullanımı ve banka nezdinde yapılacak diğer işlemler için Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN’ e yetki verilmesi, oy birliği ile KABUL edilmiştir

 Av. Enis İŞBİLEN    Hacer DOĞRUGÜVEN   Necmettin AKIN
 Meclis Başkanı  Meclis Kâtibi  Meclis Kâtibi

 

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü