Uzunköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

BİRİM MÜDÜRÜ
Muzaffer SEZEGEN

İLETİŞİM

Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:160
22200 Uzunköprü /  EDİRNE
Tel: 0284 513 11 43 ( Dahili – 1082 )
fenisleri@uzunkopru.bel.tr

 

GÖREVLERİ

– Yeni yerleşim alanlarında ihtiyaç duyulan yolları açmak.
– Yayaların ulaşım kolaylığını sağlamak için yollara bordür ve tretuvar yapmak.
– İlçe genelindeki yollarda yaya ve trafiğin konforlu ulaşımının sağlanması için asfalt kaplama yapmak.
– İlçe genelinde deforme olan yollarda asfalt yama, bordür tretuvarların bakım onarımı, mevcut baca, ızgara, yağmursuyu hatlarının temizlikleri ile bakım onarımını ve erişilebilirlik uygulamalarını yapmak.
– İhtiyaç duyulan kanalizasyon hatlarını yapmak, bakım ve işletmesini yapmak, vidanjör hizmeti vermek.
– İlçe genelinde ihtiyaç duyulan yollarda yeni yağmur suyu hattı yapmak.
– Yıllık yatırım programında yer alan yeni tesis yapımına ait işlerin uygulama projelerini hazırlamak.
– Yıllık yatırım programında yer alan yol, kaldırım, refüj, yağmursuyu kanalı, sosyal ve kültürel tesis, okul binaları, sağlık tesisleri, müteferrik inşaat işleri için gerekli etütleri yağmak, ön proje, avan proje, kesin proje ve uygulama projelerini yapmak ve yaptırmak.
– Bütçe imkanları ölçüsünde okul binalarını tamir etmek.
– Kış şartları ile mücadele yapılmasını sağlamak.
– İlçe dahilindeki diğer kamu ve kuruluşlarına ait altyapı çalışmaları koordine etmek.
– İlçe dahilinde yollarda gerekli hallerde kırmızı kot hesaplamalarını yapmak.
– Lojistik unsurların tamir ve bakım işlemlerini yapmak.
– Belediye ait hizmet binalarının küçük tesisat bakım ve onarımlarını yapmak.