Uzunköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü

BİRİM MÜDÜRÜ
Engin BULUT

İLETİŞİM

Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:207
 22200 Uzunköprü / EDİRNE
 Tel: 0284 513 10 65    Fax: 0284 513 40 82
 itfaiye@uzunkopru.bel.tr

GÖREVLERİ

 • Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
 • Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek arazide su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
 • Su baskınlarına müdahale etmek
 • Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
 • 12/06/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik ile verilen görevleri yapmak
 • Afet ve Acil Durum Başkanlığı ilgili şahsi mükellefiyet, Tahliye ve seyrekleştirme planlama ve diğer hizmetler tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi Mükelleflerini eğitmek Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Nükleer, (KBRN) maddeleri ile kirlenmelerde arındırılmasını (dekontaminasyonu) sağlar,
 • Halkı kurum ve kuruluşları İtfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
 • Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek bunların bina araç-gereç ve donanımlarının İtfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak
 • Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek
 • Belediye sınırları içinde bacaları Belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı denetlemek .
 • Talep edilmesi halinde Orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak
 • İmar planlarına göre parlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek
 • İşyeri eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatlar vermek
 • Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.