Uzunköprü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

Uzunköprü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

Birim Müdürü – Mehmet Ali DOMATESÇİ

İLETİŞİM

 Halise Hatun Mah. Anabacı Caddesi No:11/1
 22200 Uzunköprü /  EDİRNE
 Tel: 0284 513 11 08 ( Dahili – 119 ) – Faks: 0284 513 83 23
 malihizmetler@uzunkopru.bel.tr

GÖREVLERİ

– Belediyeye ait gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek,
– Gerektiğinde tahsilat iadelerini gerçekleştirmek, 
– Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek,
– Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek,
– Diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak,
– Belediyeye ait taşınır ve taşınmazların kiralanması , satışı ve takiplerinin yapılması, mali rapor ve tabloları düzenlemek ve ilgili Kurumlara bildirmek,
– Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,
– Muhasebe kayıtlarını usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulması sağlamaktır.
– Müdürlüğümüze bağlı servisler; Muhasebe Servisi, Emlak servisi, İcra Servisi, Tahsilat ve Tahakkuk Servisi ile Terminal Tahsilat Noktası’dır.