Uzunköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü

BİRİM MÜDÜRÜ
Onur ATLI
İLETİŞİM

Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:160
 22200 Uzunköprü /  EDİRNE
 Tel: 0284 513 11 43 ( Dahili – 1021 ) 
 temizlikisleri@uzunkopru.bel.tr

GÖREVLERİ

– Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak gerek kendi birimine ve gerekse de Başkanlığa gelen şikayetler ile ilgili olarak gerekli araştırmaları yapar ve ilgili kişi veya kurumlara gerekli geri dönüşlerin yapılmasını sağlar, Kendisine bağlı bulunan birim tarafından yürütülen çevre sağlığı ile ilgili yapılan çalışmaları, araştırma ve geliştirme çalışmalarını takip eder ve gerekli düzenlemeleri yapar/yaptırır.

– Evsel atık dışında çıkan (koltuk, kanepe, çek-yat gibi) her türlü atıkların toplanması, depolanması, döküm yerine götürülmesini sağlamak, kağıt-karton, plastik, metal, kompozit, cam gibi ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını ve geri dönüşüme kazandırılmasını sağlar.
– Belediye sınırları içerisindeki ibadethanelerin belirli program dahilinde iç ve dış temizliğini yapar.
– İlçe dâhilindeki yollarda çöp ve moloz dökümlerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda ilgili birimler ile koordinasyonu sağlar.
– Atık bertaraf ücretleri ve Katı Atık tarife ücretleriyle ilgili maliyet analizleri yapar/, yaptırır ve atık ücret tarifeleri ile ilgili belediye meclisine teklifte bulunur.
– Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal düzenlemeleri yapar ve kirliliği ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlar.
– Çevre konusunda görev verilmiş kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve koordinasyon sağlar.
– Çevre uygulamaları ve yatırımlara etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izler, destekler, yönlendirir, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapar, çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapar, toplantılar düzenler.