Uzunköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü

BİRİM MÜDÜRÜ
Şener TEKİN
İLETİŞİM

Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:160
 22200 Uzunköprü /  EDİRNE
 Tel: 0284 513 11 43 ( Dahili – 1091 ) 
 zabita@uzunkopru.bel.tr

GÖREVLERİ

– Belediye sınırları içerisinde beldenin düzenini ve halkın huzurunu sağlayıp korumak, bunu kendisine verilen yetkiler çerçevesinde yapmakla yükümlüdür.
– Kanunların belediyelere görev olarak verdiği kontrolleri, izinleri ve yasakları yerine getirir.
– Ruhsatsız işyeri işletenlere gerekli cezai yaptırımları uygulamakla yükümlüdür.
– İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte denetim işlemlerini yürütmekle sorumludur.
– Vatandaşların Zabıta Müdürlüğü’ne ilettiği şikâyetlerin çözüme ulaşmasını sağlar.
– Tüketici haklarının korunması için kanunda belirtilen yönetmelikleri uygular.
– Semt pazarlarında denetim ve kontrol yapar.
– İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından belirtilen sağlık şartlarına uymayan dükkânlar için gereken yaptırımları uygular.
– Sokak satıcılarına ve seyyar satıcılara gereken yaptırımları uygular.
– Ana yolları ve meydanları gereksiz yere işgal eden kişilere ceza verilmesini sağlar, kazı çalışmalarının kontrolünü sağlar ve trafik park düzenlemelerini yürütür.
– Kaçak inşaatların ve gecekondu inşaatlarının denetimini sağlar.
– Dilencilere ve insanlardan usulsüz yardım isteyenlere karşı cezai yaptırım uygular.
– Mülkiyeti belediyeye ait olan panolara kaçak ilan ve reklam yapıştıranlara karşı cezai yaptırım uygular.
– Çevre koruma kanununda belirtilen maddelerin uygulanmasını sağlar.
– Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre sit ve koruma alanlarındaki ruhsatsız yapı çalışmalarını ve izinsiz define arayanları yetkililere bildirir.
– Savaş gibi olağanüstü durumlarda kendisine verilen görevleri eksiksiz bir biçimde yerine getirir.
– Korunmaya muhtaç çocukları, yaşlıları ve engellileri tespit ederek sosyal hizmet kurumlarına bildirir.