İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden – 04

İlçemiz Atatürk Mahallesi ada: 51, parsel: 51 ve ada:505, parsel:8 ‘de imar plan değişikliği yapılmış olup Belediye Meclisinin 07.01.2022 tarih 04 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18/b maddesi gereğince onaylanmıştır.

Tadilata ait dosya Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir.