İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden

Edirne İli Uzunköprü İlçesi Atatürk Mahallesi tapuda ada:573, parsel:23 te Halil İbrahim KARATAŞ adına kayıtlı bulunan yapının; çatısının çöktüğü, kapı ve pencerelerinin olmadığı bu durumu ile can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereği bakımının yapılarak tehlikeli durumu ortadan kaldırmaları için malikine yapılması gereken tebligat, taşınmaz sahibinin adresinin tespit edilememesi nedeni ile yapılamamaktadır.

Belediyemiz internet sitesinde yapılan bu ilan gereği; Atatürk Mahallesi tapuda ada:573, parsel:23 te bulunan tehlike arz eden yapıda maliki Halil İbrahim KARATAŞ tarafından gerekli tedbirlerin alınması hususu ilanen tebliğ olunur.