İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden – 15

İlçemiz Yeniköy Mahallesi parsel: 5846 da imar planı yapılmış olup Belediye Meclisinin 01.02.2022 tarih 15 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanmıştır.

Hazırlanan imar planına ait dosya Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir.