İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden – 23

İlçemiz Muradiye Cami Mahallesi ada:112, parsel:1-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 ve Büyük Şehsuvarbey Mahallesi ada:842, parsel:1 de imar plan değişikliği yapılmış olup Belediye Meclisi’nin 01.03.2022 tarih 23 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18/b maddesi gereğince onaylanmıştır.

Tadilata ait dosya Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görülebilir.