İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden – 259

   İlçemiz Kavak Mahallesi ada: 1057, parsel: 74-11-115-116-117-118-119-120-121-122-123’ü içine alan bölgede uygulama imar planına uygun olarak 3194 sayılı Kanunun 18. Maddesine ve İmar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan imar uygulamasına ait parselasyon planı, dağıtım cetvelleri, düzenleme ortaklık payı hesabı, ayırma çapı hesabı ve teknik dökümanlar Belediye Encümeni’nin 27.10.2021 tarih 259 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince onaylanmıştır.

   İmar uygulamasına ait dosya Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir.