İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden – 29

İlçemiz Habibhoca Mahallesinde tescilli Çağlayan Sarnıcı koruma alanı içinde bulunan 1064 ve 1065 adalardaki imar hattının değiştirilerek 12 metrelik taşıt yolunun Sarnıç çevresinde Geliş – Gidiş olarak düzenlenmesi için imar plan değişikliği yapılmış olup Belediye Meclisi’nin 04.04.2023 tarih 29 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18/b  maddesi gereğince onaylanmıştır.

Tadilata ait dosya Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir.