İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden – 41

İlçemiz Mescit Mahallesi ada:155 parsel:54 te imar plan değişikliği yapılmış olup Belediye Meclisi’nin 10.05.2022 tarih 41 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18/b maddesi gereğince onaylanmıştır.

Tadilata ait dosya Belediye Mimar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir.