İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden – 56

İlçemiz Aşçıoğlu Mahallesi ada:1218 parsel: 1-2-3 te imar plan değişikliği yapılmış olup Belediyemiz Meclisinin 07.09.2021 tarih 56 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar kanununun 18/b maddesi gereğince onaylanmıştır.

Tadilata ait dosya Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir.