İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden – 60

İlçemiz Çöpköy Mahallesi ada:103 parsel:1-2-3-4-5, ada:105 parsel:1-2 ve parsel:1015- 1016- 1017- 1018- 1019- 1072- 1073- 1074- 1075- 1076- 1082- 1084- 1828- 1829- 1984- 1985- 1986- 2065- 2066- 4479- 4527- 4563- 4564- 4565- 4647- 4820- 4821- 4822- 4823- 4824- 4825- 4826’da imar plan değişikliği yapılmış olup Belediye Meclisi’nin 05.07.2022 tarih 60 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18/b maddesi gereğince onaylanmıştır.

Tadilata ait dosya Belediye Mimar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir.