İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden – 60

İlçemiz Atatürk Mahallesi ada:51 parsel:51 de imar plan değişikliği yapılmış olup Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarih 60 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18/b maddesi gereğince onaylanmıştır.

Tadilata ait dosya Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir.