İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden – 72

İlçemiz Atatürk Mahallesinde Ada: 81 Parsel: 10-11-12-24-25-26-27 yi kapsayan bölgede 09.09.2022 tarih 192 sayılı Belediye Encümen kararı gereği 3194 sayılı İmar kanunun 18.maddesi imar uygulaması yapılmıştır. Uygulamaya ait dosya Belediye Encümeni’nin 12.05.2023 tarih 72 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İmar uygulamasına ait dosya Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir.