İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden – 75

İlçemiz Kavak Mahallesi ada: 558 parsel:19-22-49-50-55-56’da imar plan değişikliği yapılmış olup Belediye Meclisi’nin 01.11.2022 tarih 75 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18/b maddesi gereğince onaylanmıştır.

Tadilata ait dosya Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görülebilir.