İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden – 28

     Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi sistemlerinin ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 6. Maddesine göre emsal değer değiştirilmeden mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak hazırlanan imar plan paftaları Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih 28 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

     Onaylanan İmar Planlarına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı pafta ve plan açıklama raporu Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süreyle asılmak suretiyle ilan edilecektir. Yeni hazırlanan 1/1000 ölçekli plan açıklama raporuna ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. İlgililere duyurulur. 26.04.2021