İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden – 39

     İlçemiz Muradiye Mahallesi 299 ada 35-36-37-38-39-40-41-42-45-54-55-56-57-75-76 parsel ve 377 ada 1-2 parselde kayıtlı taşınmazlarda imar plan değişikliği yapılması kararı alınmıştır. Karar doğrultusunda hazırlanan imar planları Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih 39 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

     Onaylanan İmar Planlarına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı pafta ve plan açıklama raporu Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süreyle asılmak suretiyle ilan edilecektir. Yeni hazırlanan 1/1000 ölçekli plan açıklama raporuna ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. İlgililere duyurulur. 26.04.2021